Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„W każdej sprawie drzemie pieśń” / „Schläft ein Lied in allen Dingen“

Pomnik Josepha von Eichendorffa

Nie tylko na Śląsku znany jest poeta Joseph von Eichendorff – wszak zalicza się on do najbardziej znaczących przedstawicieli literatury romantyzmu w Niemczech. Stał się też niejako patronem międzynarodowego konkursu piosenki skierowanego głównie do młodzieży spoza Niemiec, a jego celem jest promowanie języka i kultury niemieckiej.

 

Motto konkursu brzmi „W każdej sprawie drzemie pieśń”, a jego uczestnikami mogą być młodzi ludzie w wieku 16–30 lat, którzy nie mieszkają w Niemczech. Termin zgłoszenia upływa 30 września br.

 

Organizatorzy konkursu pragną zachęcić do poświęcenia uwagi językowi i kulturze niemieckiej, w związku z czym apelują o napisanie tekstu piosenki, w którym znajdą się myśli i refleksje dotyczące Niemiec, języka niemieckiego oraz niemieckiej kultury. Dzieła Josepha von Eichendorffa mają posłużyć jako inspiracja, a także jako przyczynek do dyskusji. Opracowane muzycznie teksty należy napisać w języku niemieckim.

 

Najlepsze trzy piosenki zostaną wybrane przez kapitułę konkursu, po czym zostaną zaprezentowane w Berlinie. Ponadto zdobywcy czołowych miejsc otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1500 EUR (I miejsce), 1000 EUR (II miejsce) oraz 500 EUR (III miejsce). Laureaci konkursu będą też mogli jeszcze raz zaprezentować swoje utwory zgromadzonej publiczności. Dodatkowo powstanie komercyjna płyta DVD, na której znajdą się piosenki dziesięciu najlepszych twórców nominowanych do nagród.

 

Projekt uzyskał wsparcie ze strony niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland oraz z środków bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, Rodziny i Integracji, natomiast organizatorami konkursu są: stowarzyszenie Deutsche Gesellschaft e.V., Stowarzyszenie na rzecz Kultury Niemieckiej za Granicą (Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland), Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland oraz Haus des Deutschen Ostens (Dom Niemiec Wschodnich). Honorowy patronat nad imprezą objął Hartmut Koschyk, pełnomocnik rządu RFN ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.eichendorff-erzaehlwettbewerb.com.

 

ru

 

***

 

Nicht nur in Schlesien ist der Dichter Joseph von Eichendorff bekannt, gehört er doch zu den bedeutendsten Vertretern der romantischen Literatur in Deutschland. Nun steht er auch quasi Pate für einen internationalen Liederwettbewerb, der vor allem an Jugendliche außerhalb Deutschlands gerichtet ist und die deutsche Sprache und Kultur fördern soll.

 

Das Motto des Wettbewerbs lautet „Schläft ein Lied in allen Dingen“ und es können daran Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren teilnehmen, die nicht in Deutschland wohnen. Anmelden kann man sich bis zum 30. September 2017.

 

Der Liederwettbewerb möchte zur Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und der deutschen Kultur anregen., weshalb die Organisatoren dazu aufrufen, ein Lied zu verfassen und darin Gedanken zu Deutschland, zur deutschen Sprache und zur deutschen Kultur zu verarbeiten. Die Werke Joseph von Eichendorffs sollen als Inspiration, aber auch als Reibungsfläche dienen. Die vertonten Texte müssen auf Deutsch verfasst werden.

 

Die drei besten Lieder werden von einer Jury ausgewählt und in Berlin aufgeführt, außerdem erhalten die bestplatzierten Geldpreise in Höhe von 1.500 EURO (Platz 1), 1.000 EURO (Platz 2) und 500 EURO (Platz 3). Den Preisträgern wird auch die Möglichkeit gegeben, ihre Beiträge noch einmal dem anwesenden Publikum vorzuführen. Zudem wird eine DVD die Lieder der zehn Bestnominierten einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

 

Das Projekt wird gefördert vom Auswärtigen Amt, der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Organisator ist die Deutsche Gesellschaft e. V., der Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland, die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland sowie das Haus des Deutschen Ostens. Schirmherr ist Hartmut Koschyk, Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.

 

Mehr zum Liederwettbewerb auch auf www.eichendorff-erzaehlwettbewerb.com

 

Ru

Show More