Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wabik? Mniejszość niemiecka! / Lockvogel deutsche Minderheit!

Otwarcie nowej siedziby Stefanini w Opolu

Powstała w 1987 roku brazylijska firma Stefanini – międzynarodowy dostawca kompleksowych usług outsourcingowych w zakresie IT i procesów biznesowych, działająca na terenie 39 krajów – otworzyła w Opolu swoje Centrum Usług, które mieści się przy ulicy Wrocławskiej. Na razie przedsiębiorstwo to zatrudniło 30 osób, ale jego celem jest, aby do końca 2018 roku zapewnić w Opolu pracę dla 100 osób.

 

Powiedziała o tym podczas uroczystości otwarcia centrum Stefanini w Opolu Andrea Stanescu, wiceprezes Stefanini EMEA Delivery: – Być może zastanawiacie się Państwo, dlaczego tak duża firma jak nasza, zatrudniająca łącznie 22 tysiące osób i działająca na całym świecie w dużych ośrodkach miejskich, zdecydowała się zainwestować w małym Opolu. Otóż stało się tak  dlatego, że poszukujemy głównie wysoko wykwalifikowanych pracowników z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Po odpowiedniej analizie uznaliśmy, że w Opolu i regionie opolskim osób z biegłą znajomością tego języka znajdziemy zdecydowanie więcej niż na innym terenie, co jest też efektem tego, że prężnie tu działa i troszczy się o te kwestie bardzo aktywna i silna tutejsza mniejszość niemiecka. To było dla nas niezwykle istotne, gdy stawialiśmy na Opole. A zatem kierowaliśmy się identyczną zasadą jak wcześniej w przypadku rumuńskiego Sibiu, gdzie też bardzo kreatywnie działa mniejszość niemiecka.

 

Trafny wybór

 

A o tym, że wybór Opola na lokalizację nowego oddziału Stefanini był trafny, a firma znalazła nad Odrą odpowiednie dla siebie warunki do prowadzenia działalności, mówił podczas otwarcia tego przedsiębiorstwa Łukasz Domoradzki, menedżer odpowiedzialny za uruchomienie opolskiego centrum. Stwierdził on między innymi, że firma była i jest przekonana o tym, że znajdzie w Opolu kompetentne i zmotywowane do pracy osoby z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, których celem będzie dalsze doskonalenie się. Jak dotąd brazylijski gigant znalazł trzydziestkę osób, która zanim została zatrudniona w opolskim Centrum Usług, przeszła gruntowne przeszkolenie w Niemczech i w Polsce. Usługi świadczone przez opolskie biuro Stefanini obejmują pierwszą linię wsparcia IT dla użytkowników międzynarodowych korporacji, a w planach jest wspieranie nie tylko lokalnych przedsiębiorców, ale też wyszukiwanie ich na całym świecie.

 

Olbrzymi potencjał

 

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwszym przedsiębiorstwem, które będzie obsługiwane przez opolskie centrum Stefanini, jest międzynarodowa niemiecka firma Linde AG z siedzibą w Pullach koło Monachium, która powstała w 1879 roku. Linde AG to jednak nie jedyna firma, którą będzie się „opiekował” opolski oddział Stefanini. Trwają prace nad wdrażanie podobnych projektów, które dotyczyć będą przedsiębiorstw z takich chociażby branż jak motoryzacyjna, metalurgiczna czy farmaceutyczna. A dzięki temu do końca przyszłego roku Stefanini w Opolu chce zatrudnić kolejne osoby. Czy w praktyce tak się stanie? Patrząc na dynamikę rozwoju tej firmy w ciągu minionych 30 lat istnienia, należy być optymistą. Optymistą tym większym, że Centrum Usług Stefanini w Opolu już dzisiaj robi olbrzymie wrażenie, dysponując ogromnym potencjałem, który gwarantuje standardy na światowym poziomie.

 

Krzysztof Świerc

 

***

 

Die 1987 gegründete brasilianische Firma Stefanini – ein internationaler Anbieter von umfassenden Outsourcing-Dienstleistungen für IT und Geschäftsabläufe, der in 39 Ländern aktiv ist, hat nun in Oppeln an der ul. Wrocławska ein Dienstleistungszentrum eröffnet. Bis jetzt hat das Unternehmen dort 30 Mitarbeiter beschäftigt und will bis Ende 2018 insgesamt 100 Stellen besetzen.

 

Das sagte bei der feierlichen Eröffnung des Oppelner Stefanini-Centers Andrea Stanescu, die Vizepräsidenten von Stefanini EMEA Delivery, und fügte hinzu: „Sie machen sich vermutlich Gedanken, warum eine so große Firma wie die unsere, die insgesamt 22.000 Beschäftigte hat und weltweit in großen Stadtgebieten tätig ist, sich dafür entschieden hat, im kleinen Oppeln zu investieren. Der Grund dafür ist: Wir suchen hauptsächlich nach hochqualifizierten Fachkräften mit einer sehr guten Kenntnis der deutschen Sprache. Nach einer entsprechenden Analyse sind wir zu der Auffassung gekommen, dass wir in Oppeln und der Region sehr viel schneller Menschen mit fließenden Deutschkenntnissen finden können als in anderen Gebieten, was auch daran liegt, dass sich in dieser Region eine sehr aktive und starke Deutsche Minderheit um diese Dinge kümmert. Das war für uns ungemein wichtig, als wir auf Oppeln gesetzt haben. Wir haben uns somit vom identischen Grundsatz leiten lassen wie zuvor im rumänischen Hermannstadt (Sibiu), wo es ebenfalls eine sehr kreative deutsche Minderheit gibt”.

 

Gute Wahl

 

Dass die Wahl Oppelns zum neuen Stefanini-Standort eine gute war und die Firma dort passende Voraussetzungen für ihre Tätigkeit gefunden hat, hob bei der Eröffnungsfeier der für die Inbetriebnahme des Oppelner Centers verantwortliche Manager Łukasz Domoradzki hervor. Wie er unter anderem sagte, ist die Firma nach wie vor davon überzeugt, dass sie in Oppeln kompetente und arbeitsmotivierte Menschen mit sehr guten Deutschkenntnissen und einem klaren Fortbildungsziel finden wird. Bis jetzt hat der brasilianische Gigant 30 Personen gefunden, die vor ihrer Einstellung im Oppelner Dienstleistungscenter zunächst eine gründliches Training in Deutschland und in Polen absolviert haben! Zu den Dienstleistungen der Oppelner Stefanini-Geschäftsstelle gehört übrigens der First-Level-IT-Support für internationale Korporationen. Geplant ist zudem neben der Unterstützung lokaler Unternehmer auch eine Suche nach ihnen weltweit.

 

Enormes Potenzial

 

Das erste Unternehmen, das vom Oppelner Stefanini-Center betreut werden soll, ist die 1879 gegründete internationale deutsche Firma Linde AG mit Sitz in Pullach bei München. Und es wird natürlich nicht die einzige bleiben. Dazu wird bereits an ähnlichen Projekten auch für andere Branchen gearbeitet wie z.B. Automotive, Metallurgie oder Pharmazeutik. Gerade deshalb will Stefanini bis Ende nächsten Jahres weiteres Personal in Oppeln einstellen. Ob dies auch praktisch gelingen wird? Schaut man sich die Entwicklungsdynamik der Firma in den vergangenen 30 Jahren an, so ist Optimismus angesagt. Immerhin beeindruckt das Oppelner Dienstleistungscenter von Stefanini schon heute mit seinem enormen Potenzial, das eine Garantie für Standards auf Weltniveau bietet.

 

Krzysztof Świerc

Show More