Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Wenn man Angst hat, dann geht man zu Gott.“ / „Jak trwoga, to do Boga”

Pastor Wojciech Pracki in seinem Büro
Foto: Leon Schwarzenberg

 

Wojciech Pracki ist ein junger, moderner Familienvater aus Oppeln. Er ist Anfang 40, hat mit seiner Frau zusammen eine Tochter, liebt alte Autos und – ist evangelischer Pfarrer. Im vorwiegend katholischen Polen ist das heute eine absolute Seltenheit. Insgesamt gibt es nur 1 % Protestanten im Land. Die größte Glaubensgemeinschaft der Protestanten in Polen ist die von Pastor Wojciech Pracki – die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen. Zu ihr gehören ca. 0,2% aller Polen, also ungefähr 60.000 Menschen.

 

Die Gemeinde, die Pastor Pracki in Oppeln und Umgebung betreut, umfasst gut 240 Gemeindemitglieder. Weil seine Kirchengemeinschaft so klein ist, ist Pfarrer Pracki immer auch darauf angewiesen, unternehmerisch tätig zu sein. Denn weniger als die Hälfte der Kirchen-Einnahmen kommen aus dem Kirchenbeitrag und der Kollekte. Den überwiegenden Teil der Finanzierung seiner Gemeinde muss Gemeindeleiter Pracki selbst aufbringen. Das geschieht vor allem über die Vermietung von Gebäuden, die der Gemeinde gehören. Pastor Pracki sagt deshalb, dass er im Grunde zwei Jobs hat: „Am Vormittag bin ich Immobilienverwalter, damit ich am Nachmittag Pfarrer sein kann.“

 

Insgesamt gibt es 133 Evangelisch-Augsburgische Gemeinden in Polen. Religiöses Zentrum ist das Teschener Schlesien, wo ca. 10 Prozent der Bevölkerung lutherischen Glaubens sind. Wisła in den Beskiden ist so etwas wie die religiöse Hauptstadt der Lutheraner im heutigen Polen.

 

Reformation: Was bedeutet es, protestantisch zu sein?

Das 503. Jubiläum der Reformation am 31.10. ist für Pastor Pracki ein ganz besonders wichtiges Datum. Er selbst ist in einer protestantischen Familien aufgewachsen. Die sonntägliche Autofahrt zur – weiter weg gelegenen – protestantischen Kirche war für ihn als Kind selbstverständlich. Die evangelische Prägung in seinem Elternhaus scheint einen großen Eindruck hinterlassen zu haben, nicht nur bei ihm. Denn auch sein Bruder ist evangelischer Pastor – in Krakau.

Wenn er gefragt wird, worin der Unterschied zwischen katholischem und protestantischem Glauben liegt, dann antwortet Pastor Pracki so: „Der Kern des evangelischen Glaubens ist die Orientierung an der Bibel. Evangelische Christen sollten eigentlich jeden Tag die Bibel lesen – überwiegend im Neuen Testament.“

 

Herausforderungen im „Alpha-Kurs“

Pastor Pracki liebt Herausforderungen. Wenn z.B. Teilnehmer seines Einstiegs-Kurses – des sogenannten „Alpha-Kurses“ – ihn immer wieder zwingen, sich mit Gott und dem Glauben der Bibel auseinander zu setzen – dann spornt ihn das an, dann fühlt er sich inspiriert. Er schätzt die  unbequemen Fragen von Zweiflern oder Atheisten, denn sie regen zum Nachdenken an und halten seinen Glauben lebendig, so Pracki. Auch körperlich sucht der junge Pastor die Herausforderung: Er joggt jeden Tag mindestens eine Stunde. Egal, ob es regnet oder schneit.

 

Die Zahl seiner kleinen Gemeinde verzeichnet momentan einen leichten Anstieg. Oft sind es Katholiken, die aufgrund des Ehepartners zum protestantischen Glauben konvertieren, sagt Pracki. Oder aber Katholiken, die mit der Institution der katholischen Kirche ringen und eine Alternative suchen, um ihren Glauben auszuleben.

 

Corona auch in seiner Gemeinde das Thema Nr. 1

Seit der Corona-Zeit setzt auch Pastor Pracki verstärkt auf digitale Seelsorge. Bisher haben ca. 1000 Menschen seine Facebook-Seite abonniert. Dabei habe sich die Zahl seiner Viewer jetzt, wo Polen die zweite Welle erlebe, versechsfacht. Pastor Pracki zitiert dazu das polnische Sprichwort: „Wenn man Angst hat, dann geht man zu Gott.“

 

Ökumenischer Gottesdienst zum Volkstrauertag.

Der nächste größere Gottesdienst von Pastor Pracki findet zum Volkstrauertag am 15.11. statt. Gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Piotr Tarlinski wird er in der Kathedrale zu Oppeln einen ökumenischen Gottesdienst abhalten. Beginn ist 14:30 Uhr.

 


 

Pastor Wojciech Pracki vor dem Eingang zur evangelischen Kirche in Oppeln
Foto: Leon Schwarzenberg

 

Wojciech Pracki to młody, nowoczesny ojciec rodziny z Opola. Ma nieco ponad 40 lat, żonę i córkę, kocha stare samochody i… jest pastorem ewangelickim. W Polsce, w której dominuje wyznanie katolickie, jest to dziś absolutna rzadkość. W sumie w kraju jest tylko 1% protestantów. Największym Kościołem protestanckim w Polsce jest Kościół ewangelicko-augsburski, do którego należy około 0,2% wszystkich Polaków, czyli około 60 tys. osób, w tym również pastor Wojciech Pracki.

 

Parafia, którą pastor Pracki opiekuje się w Opolu i jego okolicach, liczy mniej więcej 240 członków. Ponieważ jego zbór jest tak mały, pastor Pracki równolegle zajmuje się działalnością gospodarczą, jako że mniej niż połowa dochodów zboru pochodzi ze składek i kolekty. Większą część środków na funkcjonowanie parafii musi zapewnić sam pastor Pracki, co odbywa się głównie poprzez wynajem budynków stanowiących własność parafii. Dlatego pastor Pracki mówi, że w gruncie rzeczy ma dwa zajęcia: – Rano jestem zarządcą nieruchomości, aby po południu móc być pastorem.

W Polsce istnieje ogółem 133 parafii ewangelicko-augsburskich, których religijnym centrum jest Śląsk Cieszyński, gdzie około 10 procent ludności wyznaje wiarę luterańską. Wisła w Beskidach to coś w rodzaju religijnej stolicy luteranów w dzisiejszej Polsce.

 

Reformacja – co to znaczy być protestantem?

Szczególne ważną datą dla pastora Prackiego jest jubileusz 503. rocznicy Reformacji, która przypada 31 października. On sam dorastał w protestanckiej rodzinie. Niedzielna jazda samochodem do – położonego w pewnej odległości – kościoła protestanckiego była dla niego jako dziecka oczywistością. Ukształtowanie w duchu protestantyzmu, jakie wyniósł z rodzinnego domu, wywarło wielki wpływ nie tylko na nim, również jego brat jest protestanckim pastorem – w Krakowie.

Na pytanie, jaka jest różnica między wiarą katolicką a protestancką, pastor Pracki odpowiada: – Istotą wiary protestanckiej jest ukierunkowanie na Biblię. Protestanci powinni codziennie czytać Biblię, głównie Nowy Testament.

 

Wyzwania na kursie alfa

Pastor Pracki uwielbia wyzwania. Jeśli na przykład uczestnicy jego kursu wprowadzającego – tzw. kursu alfa – przymuszają go, aby wciąż na nowo zajmował się Bogiem i wiarą opisaną w Biblii, wówczas to go pobudza, wówczas czuje natchnienie. Ceni niewygodne pytania wątpiących czy ateistów, ponieważ skłaniają go one do refleksji i podtrzymują jego wiarę. Pastor szuka wyzwań także fizycznie – codziennie biega przez co najmniej godzinę. Nieważne, czy pada deszcz, czy śnieg.

Ostatnio liczba członków jego niewielkiej społeczności nieco wzrosła. Często to katolicy przechodzą na wiarę protestancką ze względu na współmałżonka – zauważa Pracki. Albo katolicy, którzy zmagają się z instytucją Kościoła katolickiego i szukają alternatywy, by żyć swoją wiarą.

 

Koronawirus również w jego parafii tematem nr 1

Od chwili wybuchu pandemii koronawirusa pastor Pracki w dużej mierze stawia na wirtualną opiekę duszpasterską. Jego strona na Facebooku ma około tysiąca abonentów, a liczba obserwujących zwiększyła się sześciokrotnie – teraz, gdy Polska przeżywa drugą falę pandemii. Pastor Pracki cytuje polskie przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga”.

 

Nabożeństwo ekumeniczne w dniu żałoby narodowej

Następne większe nabożeństwo celebrowane przez pastora Prackiego odbędzie się w dniu żałoby narodowej, 15 listopada. Wraz z katolickim księdzem Piotrem Tarlińskim odprawi ekumeniczne nabożeństwo w katedrze opolskiej. Początek o godz. 14.30.

 

Leon Schwarzenberg

Show More