Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wiara nie gaśnie

Ryszard Galla

Temat „dużego Opola” nie stygnie, a liderzy mniejszości niemieckiej nie ustają w wysiłkach, by na „ostatniej prostej”, czyli do 31 grudnia, wyhamować plany opolskiego ratusza. Czy się uda? W ubiegłym roku stało się tak w przypadku Rzeszowa, a zatem obecny rząd RP pokazał, że potrafi w ten sposób reagować. Dlatego w minionym tygodniu kolejną próbę powstrzymania tego procesu, który ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, podjął poseł mniejszości niemieckiej Ryszarda Galla, który wystąpił w tej sprawie na posiedzeniu Sejmu.

 

– Wystąpienie to miało na celu raz jeszcze przedstawienie tego tematu na forum polskiego parlamentu oraz naświetlenie obecnej sytuacji przedstawicielom rządu i zaapelowanie o ich interwencję. Zwróciłem również uwagę na fakt, że w moim przekonaniu rozporządzenie z 19 lipca bieżącego roku podjęte zostało z brakiem wiedzy o skutkach takiej decyzji dla gmin, które dotknięte są planem poszerzenia stolicy województwa opolskiego – mówi Ryszarda Galla. – Debata ta odbywała się pierwszego grudnia, a zatem dokładnie miesiąc przed wejściem w życie tego rozporządzenia, choć wiemy, że dzisiaj wiele kwestii w tej sprawie jest nie uregulowanych, gminy narażone są na potężne straty, co powoduje, że ich budżety nie domykają się, a na to nakładają się jeszcze protesty mieszkańców.

 

Treść wystąpienia posła Ryszarda Galli

 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Pozwólcie, że przywitam delegację sąsiednich gmin Opola na czele z wójtami, którzy dotarli tu, by przysłuchiwać się naszej debacie. Szanowni Państwo, 19 lipca 2016 r. Rada Ministrów niespodziewanie podjęła decyzję o powiększeniu Opola o 12 sołectw kosztem sąsiednich gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków. Decyzja ta podjęta została z naruszeniem procedur, bez uwzględnienia głosu mieszkańców, który został wyrażony w konsultacji społecznych, a przy tym nie wzięto też pod uwagę opinii przedstawicieli władz gmin.

 

Sytuacja ta doprowadziła do wielu protestów i niepokoju, które dzisiaj obserwujemy. Jeden z nich – 20 listopada – zgromadził kilka tysięcy protestujących, osiem dni później nastąpiła blokada obwodnicy w Opolu, a 31 listopada protestowano w biurze poselskim posła Patryka Jakiego. Decyzją tą naruszono także podstawowe zasady ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w kwestiach zmiany proporcji narodowych ludności w rejonach ich zamieszkiwania oraz ograniczenia ich uprawnień do korzystania z języka ojczystego jako pomocniczego w urzędzie czy też prawa do dwujęzycznych nazw miejscowości.

 

W związku z powyższym pytam przedstawicieli Rządu: Dlaczego Rada Ministrów podjęła decyzję o powiększeniu Opola kosztem gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków w tak zaskakująco szybkim tempie, bez uzyskania opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, bez oceny skutków finansowych w gminach dotkniętych powiększeniem Opola zgodnie ze wskazaniami Ministra Finansów oraz bez ustalenia rekompensat dla gmin dotkniętych uszczupleniem w budżetach?

 

Interesuje mnie też, jak Rada Ministrów zamierza odnieść się do protestów i wielotysięcznych demonstracji mieszkańców gmin objętych zmianą granic i czy przewidujecie Państwo z własnej inicjatywy podjąć rolę negocjatora w tych rozmowach i bierzecie pod uwagę uwzględnienie pewnych rekompensat? Najlepiej byłoby, jakby Państwo zawnioskowali do Rady Ministrów o wykreślenie w rozporządzeniu punktu, który dotyczy powiększenia miasta Opola, lub przesunięcie jego realizacji na okres późniejszy.

 

Czekając na finał

 

Czy wystąpienie posła Ryszarda Galli będzie miało pozytywny wydźwięk, nie wiemy. Trudno też być optymistą, skoro do tej pory pomimo usilnych starań liderów mniejszości niemieckiej i desperackich, momentami wręcz rozpaczliwych protestów mieszkańców „strzyżonych” gmin, decydenci pozostają głusi, ale…: – Mimo to wierzę w pozytywny finał, nie ma absolutnie mowy o rezygnacji czy zwątpieniu! Do końca będziemy zabiegać i walczyć o to, żeby skala problemu, jaka w temacie „dużego Opola” występuje, została przez stronę rządową właściwie zrozumiana, a dzięki temu na finiszu tej walki zwyciężył zdrowy rozsądek, a rząd RP stanął po stronie racji i podjął słuszną i oczekiwaną decyzję – zakończył Ryszard Galla.

 

Krzysztof Świerc

Show More