Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wraca tradycja

Tradycyjny festyn letni znów odbędzie się w Olsztynie.
Foto: Ziomkostwo Prus Wschodnich

Jako że polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stosunkowo hojnie wsparło niemieckie stowarzyszenia na północy Polski, organizacje te mają już spory komfort planowania. Swoje inicjatywy na obecny rok chcą przede wszystkim budować na już sprawdzonych projektach.

 

– Kalendarz imprez zawsze przygotowujemy pod koniec mijającego roku, by w nowym roku uczestnicy już mogli rezerwować sobie terminy. Plany są więc już stosunkowo sprecyzowane – mówią pracownicy biura Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur o przedsięwzięciach na rok 2017.

 

Po styczniu, który północne organizacje chcą poświęcić na przygotowania, praktycznie co miesiąc będą oferowane większe inicjatywy. Pierwszy z szeregu projektów odbędzie się od 18 do 19 lutego w Mrągowie. Wtedy bowiem ma spotkać się grupa inicjatywy „Mniejszość 2030”. Spotkania, które mają się odbywać co kilka miesięcy, zainicjowano w maju zeszłego roku. Ich celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach oraz przekazywanie sobie dobrych praktyk, patrząc także w perspektywie przyszłościowej. Efektem już teraz jest wzmożona aktywność wielu organizacji, np. wprowadzenie w Olsztynku kursów języka niemieckiego. Pomysł ten dzięki spotkaniom w ramach „Mniejszość 2030” planowany jest także w Ełku.

 

W marcu z kolei odbędzie się w Kętrzynie wykład pod tytułem „Wilcze Dzieci” organizowany wspólnie przez ZNSWiM oraz Instytut ds. Relacji z Zagranicą (IfA). Temat ten jest byłym Prusom Wschodnim wyjątkowo bliski. Chodzi o niemieckie dzieci, które po 1945 zostały w wyniku wypędzeń oraz działań wojennych bez rodzin. Podobny projekt organizowany był także w innych częściach regionu w latach poprzednich.

 

Podczas kiedy późna wiosna będzie dla Niemców z północy czasem odpoczynku, wyjątkowo intensywnie zrobi się w okolicach lata. Jak się można tego spodziewać, wrócą standardowe inicjatywy, bez których nie można sobie wyobrazić ich oferty kulturalnej. Dzięki dotacji MSWiA i we współpracy z Ziomkostwem Prus Wschodnich znów odbędzie się festyn letni w olsztyńskim amfiteatrze. Od 15 do 29 lipca z kolei dzieci i młodzież mniejszości niemieckiej wybiorą się na tak zwane warsztaty letnie do Ostródy. W tym samym czasie IfA zaprosi na obóz letni do Mrągowa. Z końcem roku odbędzie się jak zwykle Tydzień Kina Niemieckiego w Olsztynie (listopad) oraz spotkania świąteczne, między innymi „Betlejem Narodów”.

 

Tradycyjne projekty wrócą także w wykonaniu Niemców z Pomorza. Zgodnie z zapowiedziami pod koniec roku odbędzie się jak zwykle niemieckie śpiewanie kościelne „Quempas”. Pomorscy Niemcy przypomną także o ofiarach katastrof morskich statków „Goya”, „Gustloff” i „Steuben”. Niemiecka kultura na północy Polski to też jednak działalność Ziomkostwa Prus Wschodnich oraz Związku Młodzieży z Prus Wschodnich. Ich seminarium odbędzie się tradycyjnie w trzecim kwartale przyszłego roku.

 

Pełny kalendarz imprez znajdą Państwo na www.zsnwim.eu.

 

Łukasz Biły

Show More