Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wspomóż swoje DFK! / Unterstützen Sie Ihren DFK!

Częścią podatku można pomóc np. grupom artystycznym

Już niedługo znowu trzeba będzie zmierzyć się z fiskusem. PIT-y trzeba złożyć w urzędach skarbowych tradycyjnie do końca kwietnia. Mniejszość niemiecka zachęca przy tym do odpisywania 1 procentu podatku na organizacje mniejszościowe. W rocznym rozliczeniu wystarczy wpisać tylko nazwę organizacji.

 

– Z roku na rok nasze koła DFK i inne organizacje mniejszości niemieckiej otrzymują coraz więcej pieniędzy z tytułu odpisu 1 procentu podatku. Wynika to z większej świadomości społeczeństwa, że taki odpis można zrobić, i samych organizacji, które coraz skuteczniej się reklamują wśród podatników – mówi Joanna Hassa, rzeczniczka prasowa TSKN.

 

DFK albo Miro

 

Oprócz opolskiego i śląskiego TSKN organizacjami pożytku publicznego są też Niemieckie Towarzystwo Oświatowe i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. W rozliczeniu PIT można wskazać konkretne koło DFK, na które ma zostać przekazany 1 procent podatku. Od niedawna pieniądze z tego tytułu mogą też zasilać Niemieckojęzyczne Szkółki Piłkarskie „Miro”. – W pierwszej trójce organizacji lokalnych mniejszości, które zebrały najwięcej pieniędzy, są aż dwie szkółki Miro. Szkółce z Leśnicy, która jest absolutnym rekordzistą, udało się zebrać w zeszłym roku ponad 16 tys. złotych, a szkółce z Chrząstowic ponad 5 tys. złotych – mówi Patrycja Majer z biura TSKN. Najwięcej wpłat w przeliczeniu na członków DFK wpłynęło w Bierdzanach, gdzie 1 procent podatku przekazało 59 osób. Notabene było tak już drugi rok z rzędu. Tuż za Bierdzanami znalazły się Głuchołazy. Najwięcej pieniędzy przekazano na koło DFK w Leśnicy, ponad 6 tys. złotych. Ogółem na opolski TSKN przekazano 104 tys. złotych.

 

Pomoc w zamian za procent

 

Odpisanie 1 procentu podatku jest dziecinnie proste. Wystarczy w odpowiednim polu wpisać numer KRS organizacji, na którą chce się przekazać 1 procent podatku, oraz kwotę. Jeżeli darczyńca chce wskazać konkretne DFK, któremu chce przekazać pieniądze, wypełnia pole „cel szczegółowy” i tam wpisuje np. DFK Dobrodzień albo Miro Jemielnica. Na stronie internetowej TSKN www.skgd.pl można pobrać bezpłatny program do rozliczania PIT-ów i rozliczyć się przez internet. Wiele kół DFK w okresie rozliczeniowym oferuje swoją pomoc w rozliczeniu PIT-ów. W ubiegłych latach robiły to m.in. DFK w Bierawie i Reńskiej Wsi. – Dobrze jest więc skontaktować się z lokalnym kołem mniejszości i dowiedzieć, czy oferują taką pomoc – mówi Joanna Hassa.

 

Anna Durecka

 

***

 

Schon bald heißt es wieder, sich dem Fiskus zu stellen, denn die Steuererklärung (PIT) ist wie immer bis Ende April beim Finanzamt einzureichen. Die Deutsche Minderheit empfiehlt dabei, 1 Prozent der Steuer für Gliederungen der Minderheit abschreiben zu lassen. Dazu genügt es, in der Jahresabrechnung nur den Namen der beschenkten Organisation einzutragen.

 

„Unsere Ortsgruppen (DFK) und andere Gliederungen der Deutschen Minderheit erhalten von Jahr zu Jahr immer mehr Geld aus der Abschreibung von 1 Prozent der Steuer. Dies liegt an der inzwischen weitgehend gelungenen Aufklärung der Gesellschaft darüber, dass eine solche Abschreibung möglich ist, und der Organisationen selbst, welche nun zunehmend wirkungsvoll bei Steuerzahlern für sich werben“, sagt  Joanna Hassa, die Pressesprecherin der SKGD.

 

DFK oder Miro

 

Neben den beiden SKGDs aus den Woiwodschaften Oppeln und Schlesien gelten auch die Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft (DSKG) in Breslau und das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) als gemeinnützige Organisationen. In Ihrer PIT-Erklärung können Sie einen ganz bestimmten DFK nennen, dem 1 Prozent Ihrer Steuer zukommen soll. Auch die Miro Deutsche Fußballschule darf seit kurzem entsprechende Geldmittel bekommen. „Unter den ersten drei lokalen Gliederungen der Minderheit, die besonders viel Geld bekommen haben, sind gleich zwei Miro-Fußballschulen. Als absoluter Rekordhalter konnte dabei die Miro-Fußballschule Leschnitz letztes Jahr mehr als 16.000 Złoty einnehmen, gefolgt von der Miro-Fußballschule Chronstau mit über 5.000 Złoty“, berichtet Patrycja Majer vom SKGD-Büro Oppeln. Die meisten Einzahlungen pro DFK-Mitglied gingen in Bierdzan ein, wo 59 Personen 1 Prozent ihrer Steuer zur Verfügung stellten. Dies war wohlgemerkt bereits das zweite Jahr in Folge der Fall. Unmittelbar hinter Bierdzan rangierte Bad Ziegenhals. Die größte Geldsumme bekam der DFK Leschnitz, und zwar gut 6.000 Złoty. Insgesamt erhielt die Oppelner SKGD 104.000 Złoty.

 

Hilfe im Gegenzug für das Prozent

 

1 Prozent der Steuer abzuschreiben ist kinderleicht. Es genügt, die KRS-Nummer der Organisation, der man 1 Prozent seiner Steuer geben möchte, sowie den Betrag im entsprechenden Feld einzutragen. Wenn der Spender einen bestimmten DFK nennen will, den er für seine Geldspende ausgewählt hat, füllt er das Feld „besonderes Ziel” aus und trägt dort z.B. DFK Guttentag oder Miro Himmelwitz ein. Auf der SKGD-Internetseite www.skgd.pl kann man eine kostenlose Steuerabrechnungs-Software herunterladen und über das Internet abrechnen. Viele DFKs bieten im Abrechnungszeitraum ihre Hilfe bei der Steuerabrechnung an. Diese Möglichkeit bestand letztes Jahr u.a. bei den DFKs Birawa und Reinschdorf. „Es ist daher sinnvoll, sich mit seiner jeweiligen Ortsgruppe in Verbindung zu setzen und sich zu erkundigen, ob sie diese Hilfe anbieten“, sagt Joanna Hassa.

 

A. Durecka

Show More