Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjątkowa majówka z arcybiskupem

1 maja, na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem nabożeństwa, na drodze i między polami rzepaku robiło się już tłoczno. Samochody nie miały gdzie zaparkować, a rowerzyści swoimi jednośladami wypełnili niemal połowę polany. Około trzystu osób przyjechało nie tylko z powiatu krapkowickiego, by modlić się z arcybiskupem przy „jego” źródełku.

Foto: Dominika Bassek

W 2008 roku odnaleziono miejsce przy „Mosaczu”, o którym tak często wspominał arcybiskup Nossol. – Kiedy za młodego chodziło się na okoliczne pola paść zwierzęta, to zawsze przychodziliśmy napić się wody z tego źródełka – wspominał arcybiskup Alfons Nossol.

Odnalezienie tego miejsca sprawiło duchownemu wiele radości. Paweł Nossol, Bernard Nossol i Zygfryd Jasik mieli w tym niemały udział. Uporządkowali teren wokół źródełka, zbudowali zadaszenie i co roku dbają o to miejsce. Punktem kulminacyjnym tych przygotowań jest zawsze pierwszy dzień maja i uroczyste nabożeństwo odprawiane przy poświęconym przez arcybiskupa źródełku.

Po raz dziewiąty mieszkańcy regionu modlili się przy źródełku w „Mosaczu” niedaleko Brożca.
Foto: Dominika Bassek

Po raz dziewiąty mieszkańcy regionu modlili się przy źródełku w „Mosaczu” niedaleko Brożca. Majówka z udziałem arcybiskupa Alfonsa Nossola za każdym razem przyciąga tam tłumy. Organizatorzy – parafia brożecka, DFK Brożec, Rada Sołecka i OSP Brożec – zadbali nie tylko o emocje duchowe, ale także o coś dla ciała, czyli swojski kołacz. Nabożeństwo odprawili wspólnie arcybiskup Alfons Nossol i ks. dziekan dr Henryk Wollny. W słowie wygłoszonym do wiernych arcybiskup wspominał czasy, kiedy przychodził tu „za bajtla”. Mówił także z uśmiechem o tym, że na nabożeństwa z całego lasu przychodzą także „lisy, zające i sarny”. – Kiedy widzę, że to miejsce jest tak licznie odwiedzane z modlitwą na ustach, to człowiek aż się raduje z tego – mówił arcybiskup Alfons Nossol.

Tegorocznej majówce muzycznie towarzyszyła orkiestra parafialna z Brożca oraz chór Brosci Chorus pod przewodnictwem Ewy Magosz.

Jubileuszowa dziesiąta majówka przy brożeckim źródełku już za rok. Ale miejsce to odwiedzane jest nie tylko w maju, często przyjeżdżają tu wycieczki rowerowe, a nawet prowadzone są zajęcia Samstagskursu, czyli niemieckiej szkółki sobotniej.

Materiał filmowy z majówki z arcybiskupem wyemitowany zostanie w programie „Schlesien Journal” w TVP Opole we wtorek 15 maja o godzinie 19.45.

Dominika Bassek

Show More