Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Zainteresowanie rośnie

Liczba uczniów uczących się niemieckiego jako języka mniejszości może wzrosnąć jeszcze bardziej. Foto: Łukasz Biły
Liczba uczniów uczących się niemieckiego jako języka mniejszości może wzrosnąć jeszcze bardziej. Foto: Łukasz Biły

Ubiegły rok szkolny był dla oświaty mniejszości niemieckiej przełomowy. Nie tylko udało się doprowadzić do powstania podręcznika do nauczania języka niemieckiego jako mniejszości narodowej, lecz zanotowano także rekordową liczbę uczniów korzystających z tej oferty. Wygląda na to, że kolejny możne być jeszcze lepszy.

 

Niemal 52 000 – tyle dzieci uczyło się w roku szkolnym 2015/2016 języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Dane, które od jakiegoś czasu dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, są absolutnym rekordem, jeśli chodzi o zainteresowanie tą ofertą. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego, kiedy to poinformowano o 44 568 uczniach, oznacza to wzrost aż o około 6000 uczniów tylko w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Dane dotyczące liczby uczniów legitymują rządową ofertę języka mniejszości w pełnej rozciągłości, gdyż od roku szkolnego 2011/2012 liczba beneficjentów stale rośnie i dzięki wprowadzeniu w przyszłym roku podręcznika do tego przedmiotu (co ma dać poprawę jakości tego nauczania) można się spodziewać, że liczba uczniów wzrośnie także w roku 2016/2017.

 

Oprócz kwestii związanych z podręcznikiem oraz liczbą uczniów, w ostatnich latach poprawiła się także sytuacja szkół stowarzyszeniowych. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wcześniej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji uruchomiono możliwość np. finansowania remontów budynków mających służyć za siedzibę szkół stowarzyszeniowych mniejszości narodowych. Z takiego rodzaju pomocy skorzystało np. stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae. M.in. dzięki dotacji udało się dokonać remontu budynku szkoły w Opolu-Malinie. W ostatnim czasie zakończono prace związane z infrastrukturą zewnętrzną, wcześniej wyremontowano m.in. klasy i toalety.

 

Wraz z zainteresowaniem językiem niemieckim rosną jednak także wyzwania na przyszłość związane z oświatą. Na najbliższe lata celem będzie coraz efektywniejsze wykorzystanie subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości. Jak wskazano na ostatnim zjeździe delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń, wciąż część nauczycieli nie jest np. świadoma, że przy pomocy tych środków może wnioskować u dyrektora szkół np. o dodatkowe materiały dydaktyczne lub dokształcanie się. Na potrzebę efektywniejszego wykorzystywania subwencji oświatowej liderzy mniejszości niemieckiej zwracają uwagę od lat.

 

Łukasz Biły

Show More