Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Złożą kwiaty, zapalą znicze

W Łambinowicach tradycyjnie upamiętnią Tragedia Górnośląską

W ostatnią niedzielę stycznia zwyczajowo na Śląsku odbywają się obchody upamiętniające ofiary Tragedii Górnośląskiej. Aktywny w nich udział bierze co roku również mniejszość niemiecka. W tym roku uroczystości odbędą się w kilku górnośląskich miejscowościach.

 

Świętochłowice

 

Obchody rozpoczną się 28 stycznia o godz. 10.00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Zgodzie w Świętochłowicach. Pod obeliskiem pod dawną rzeźnią (dzisiaj Tesco) zostaną zapalone znicze. O godz. 11.30 w MK Cafe na ul. Katowickiej 17, pierwsze piętro, zostanie podpisany apel do władz w sprawie umieszczenia tablic informacyjnych przy pomniku na Zgodzie, później prelekcja na temat obozu Zgoda oraz spotkanie autorskie z Dominiką Barą, autorką książki „AFY”, pierwszej powieści historycznej o Zgodzie.

 

Chorzów

 

29 stycznia w kościele św. Jadwigi w Chorzowie odbędzie się msza święta w intencji ofiar Tragedii Śląskiej. Początek o godz. 10.00, później przejście pod budynek ZUS (siedziba Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1945–56) i złożenie kwiatów.

 

Krapkowice

 

29 stycznia już od ponad 20 lat odbywa się w Krapkowicach-Otmęcie msza w intencji ofiar stycznia 1945. Początek o godz. 8.15 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Msza będzie celebrowana w języku niemieckim. Po mszy przejście na cmentarz i złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar Armii Czerwonej oraz obu wojen i powojennego terroru. Na cmentarzu odbywa się też wspólna modlitwa, a uczestnicy uroczystości składają kwiaty również na grobach zamordowanych w styczniu 1945 proboszcza Huberta Dembczaka i dwóch sióstr zakonnych.

 

Chrząstowice

 

W kościele parafialnym w Chrząstowicach 22 stycznia o godz. 9.30 odbędzie się msza św. w intencji żołnierzy niemieckich poległych i spoczywających na cmentarzu w Chrząstowicach oraz za wszystkie ofiary II wojny z Chrząstowic.

 

Stolarzowice

 

Mniejszość niemiecka w Stolarzowicach pragnie przypomnieć o Tragedii Górnośląskiej wystawą pt. „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej zostanie pokazana 25 stycznia o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 15 na ul. Kościuszki 4. Oprócz tego 29 stycznia w Stolarzowicach w kościele pw. Chrystusa Króla odbędzie się msza św. w j. polskim w intencji ofiar Tragedii. Początek o godz. 11.00.

 

Łambinowice

 

Centralne obchody Tragedii Górnośląskiej w województwie opolskim odbędą się tradycyjnie na terenie byłego obozu jeńców wojennych w Łambinowicach 29 stycznia. Obchody rozpoczną się nabożeństwem w kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach o godzinie 15.00, po zakończeniu przejście na cmentarz, by uczcić ofiary Tragedii Górnośląskiej, złożyć kwiaty i zapalić znicze. Dla zainteresowanych zorganizowany zostanie przejazd autobusem, opłata 5 zł, w cenie jest również powrót około godz. 18.00. Zgłoszenia pod numerem telefonu 77 453 85 07 bądź e-mailem: monika.wittek@vdg.pl. Odjazd z parkingu przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Dubois w Opolu o godzinie 14.00.

 

Gogolin

 

W Gogolinie każdego roku odprawiana jest msza św. za pomordowanych kapłanów i mieszkańców Gogolina w styczniu 1945 roku i za poległych w czasie I i II wojny światowej. W tym roku jest to dokładnie 29 stycznia. Msza św. jak co niedzielę odprawiona zostanie o godz. 7.00 w języku niemieckim. Mszę św. odprawia ks. prof. Joachim Piecuch – informuje szef DFK, Krystian Polański. Po mszy św. procesja udaje się pod tablicę upamiętniającą obok kościoła, na modlitwę i złożenie wieńców przez delegacje DFK oraz UMiG.

 

Miechowice

 

Niemcy w Bytomiu Tragedię Górnośląską upamiętnią 28 stycznia mszą św. w języku niemieckim w kościele św. Krzyża w Miechowicach. Początek o godz. 17.00. Później zgromadzeni złożą kwiaty na cmentarzu parafialnym.

 

Żernica

 

29 stycznia na godzinę 15.45 zaplanowano złożenie wieńców na cmentarzu w Żernicy. O godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żernicy odbędzie się msza św. w intencji internowanych w 1945 z parafii i gminy Pilchowice i ofiar represji. O godz. 17.15 rozpocznie się w Domu Kultury w Żernicy wykład Leszka Jodlińskiego, dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pt. „Rok 1945 w Dzienniku ks. Franza Pawlara”. Po wykładzie poczęstunek.

 

Gliwice

 

11 lutego odbędzie się w Łabędach (Gliwice) w kościele św. Jerzego msza św. w intencji deportowanych Ślązaków. Przed mszą zebrani złożą kwiaty. Obchody organizuje oddział TSKN Gliwice i koło Łabędy.

 

Siemianowice Śląskie

 

29 stycznia o godz. 16.30 odbędzie się w kościele Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich msza św. w intencji ofiar tragedii Górnośląskiej roku 1945. Po mszy o godz. 18.00 w Bibliotece Miejskiej przy al. Sportowców odbędzie się pokaz filmu i wykład historyka z IPN.

 

Radzionków

 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w  Radzionkowie organizuje II Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Główną ideą biegu jest uczczenie pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej. Bieg odbędzie się 16 lutego. Peleton wyruszy o godzinie 18.30 sprzed budynku Centrum. Dystans do przebiegnięcia: ok. 5 km ulicami miasta.

 

Anna Durecka

 

 

 

 

Show More