Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Zweisprachige Schilder nur in Sandowitz / Dwujęzyczne tablice tylko w Żędowicach

Foto: Rudolf Urban

Am 31. Oktober tagte in der Gemeinde Zawadzki der dortige Gemeinderat. Auf der Tagesordnung stand u.a. die Entscheidung über die Einführung von zweisprachigen Ortsschildern in den Orten Keltsch und Sandowitz.

Die Bürgerbefragung, die Ende Juni in der Gemeinde durchgeführt wurde, ergab eben, dass nur in diesen beiden Orten die Bewohner sich für die Einführung der deutsch-polnischen Schilder ausgesprochen haben. Deshalb sollte der Gemeinderat auch nur über die Namen Keltsch und Sandowitz entscheiden.

 

Bei der Gemeinderatssitzung am Montag haben die Räte allerdings entschieden, dass nur in Sandowitz die zweisprachigen Ortsschilder aufgestellt werden, bei dem Beschluss über den Ort Keltsch gab es eine Stimmengleichheit, was bedeutet, dass die Entscheidung als negativ gewertet wird.

 

Der Vorsitzende der deutschen Minderheit in der Gemeinde Zawadzki Jan Stanek sieht die Entscheidung trotzdem positiv: “Wir haben zumindest in einem Ort deutsch-polnische Schilder durchgesetzt und auch die Gemeinde als solche wird nun ins ministeriale Register der zweisprachigen Gemeinden eingeschrieben. Das eröffnet uns den Weg für die Einführung der Schilder in Zukunft.”

 

Mehr zur Entscheidung in Zawadzki in unserer Printausgabe in einer Woche und unten finden Sie nochmals die Links yu den bisherigen Beiträgen über die zweisprachigen Ortsschilder in Zawadzki.

 

 

 

31 października obradowała Rada Miejska w Zawadzkiem. W porządku obrad znalazły się również decyzje ws. wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości w Kielczy i Żędowiacach.

 

Konsulatcje społeczne, które odbyły się w gminie pod koniec czerwca, pokazały, że jedynie w tych dwóch miejscowościach mieszkańcy opowiedzieli się za wprowadzeniem polsko-niemieckich nazw miejscowości. Dlatego też Rada Miejska miała decydować o nazwach Keltsch i Sandowitz.

 

Na poniedziałkowej sesji Rady radni zdecydowali jednak, że tylko w Żędowicach zostaną postawione dwujęzyczne tablice, zaś przy głosowaniu nad uchwałą o Kielczy głosy za i przeciw równoważyły się, co oznacza, że uchwała nie została przyjęta.

 

Przdewodniczący mniejszości niemieckiej w gminei Zawadzkie Jan Stanek uważa decyzję mimo wszystko za sukces: – Udało nam śię przynajmniej osiągnąć wprowadzenie tablic w jednej miejscowości a i gmina jako całość zostanie wpisana do ministerialnego rejestru gmin dwujęzycznych, co otwiera nam drogę do wprowadzenia dwujęzycznych tablic w przyszłości.

 

Więcej o sprawie w naszym papierowym wydaniu za tydzień a poniżej linki do naszych dotychczasowych artykułów na ten temat.

 

Rudolf Urban

 

Zawadzki hat entschieden / Zawadzkie zdecydowało

Życzenie ludzi

Ein Wunsch der Menschen

Show More