Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Zweiter Todestag von Dieter Przewdzing

Grab von Dieter Przewdzing
Grab von Dieter Przewdzing

An seinem zweiten Todestag wurde an den ermordeten Bürgermeister der deutschen Minderheit Dieter Przewdzing erinnert. Freunde und Bekannte sowie Mitglieder der deutschen Minderheit und Kommunalpolitiker ehrten den Bürgermeister mit einer Kranzniederlegung und einem Marathon zu seinem Todesort.

 

Einen Bericht davon finden Sie im Wochenblatt.pl vom 26. Februar.

 

18 lutego przypada druga rocznica śmierci zamordowanego burmistrza Zdzieszowic z ramienia mniejszości niemieckiej Dietera Przewdzinga. Przyjaciele i znajomi oraz członkowie mniejszości niemieckiej i samorządowcy upamiętnili burmistrza złożeniem wieńców i wspólnym biegiem do miejsca jego śmierci.

 

Więcej na ten temat znajdą Państwo w Wochenblatt.pl z 26 lutego.

Show More