Tarcza antykryzysowa dla mniejszości

    Pandemia koronawirusa ujawniła jak w soczewce negatywne zjawiska w zakresie funkcjonowania i finansowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, co środowiska mniejszościowe sygnalizują od wielu lat. Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości w związku z tym wydała oświadczenie.         Aktualna sytuacja w Polsce i na świecie spowodowała, że rządy narzuciły większe lub mniejsze sankcje – swego rodzaju narodowe kwarantanny. Życie publiczne zamarło więc znacząco i kontakty bezpośrednie z innymi ludźmi zawęziły się do najbliższej rodziny, z którą żyjemy pod jednym dachem, do współpracowników (zachowując 1,5-metrowy odstęp) i spotkanych ludzi w kolejkach do sklepów, aptek czy w ramach spacerów (także tutaj ważny jest odstęp – 2 metry).   Pandemia koronawirusa sprawia więc, że nie tylko niektóre gałęzie gospodarki już odczuwają skutki wprowadzonych obostrzeń, ale sfera kultury całkowicie przestała istnieć w tzw. realu. Dotyczy to również kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego przedstawiciele tychże mniejszości, jako członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, wystosowali pismo do rządu, w którym w szczególności wskazują, że od lat działalność kulturalna mniejszości narodowych była finansowana na błędnych zasadach. „W chwili obecnej publiczne instytucje kultury (w tym domy kultury, biblioteki) w ramach swej działalności, finansowanej ze środków publicznych, … Tarcza antykryzysowa dla mniejszości weiterlesen