Produktion

Unser Ziel ist, dass Sie zufrieden sind. Deshalb bieten wir Ihnen an, Ihre Produktion zu übernehmen, ob für Imagefilme, Radio- und Fernsehsendungen, Multimedia-Präsentationen oder Schulungen. Wir realisieren ganze Produktionen oder Teile daraus (Bilder, Montagen, Postproduktionen, Sprachaufnahmen). Wir verleihen Ausrüstung für Fernsehteams und vermieten unser Hörfunkstudio. Wir bieten ebenfalls volle technische Unterstützung für ausländische Fernseh- und Radioteams an.

Wir bieten Ihnen folgenden Service:

Allgemeine Angebote:

 • Arbeitsplatz für TV-Montage, mit Cutter (High Definition System, Beta System)
 • Radiostudio mit Techniker
 • Sprecheraufnahmen

 

Fernsehproduktion:

 • Fernsehsendungen
 • Reportagen und Nachrichten
 • Dokumentarfilme
 • Filme zu Schulungszwecken
 • Imagefilme
 • Multimediapräsentationen
 • Wahlkampf- und Werbespots

 

Radioproduktion:

 • Radiobeiträge für Rundfunk
 • Werbesendungen
 • Übersetzungen
 • Wahlwerbespots

Grafik und Animation:

 • Animationen in 2D-Lösung
 • Grafiken mit 3D-Technologie

 

Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Rufen Sie uns an: 0048 77 454 65 56 oder schreiben uns eine E-mail: media@vdg.pl

 

 

Naszym celem jest Twoje zadowolenie. Dlatego oferujemy zlecenie nam swoich realizacji, począwszy od filmów kreujących wizerunek firmy poprzez programy radiowe i telewizyjne, a skończywszy na prezentacjach multimedialnych czy materiałach szkoleniowych. Wykonujemy całe realizacje lub ich fragmenty (zdjęcia, montaże, postprodukcje, nagrania wypowiedzi). Wypożyczamy sprzęt dla ekip telewizyjnych oraz wynajmujemy nasze studio radiowe. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne zagranicznym ekipom telewizyjnym i radiowym.

Zapewniamy możliwość skorzystania z następujących usług:

 

Oferty ogólne:

 • stanowisko do montażu telewizyjnego wraz z montażystą (High Definition System, Beta System)
 • studio radiowe wraz z technikiem
 • nagrania lektorskie

 

Realizacje telewizyjne:

 • programy telewizyjne
 • reportaże i serwisy informacyjne
 • filmy dokumentalne
 • filmy szkoleniowe
 • filmy kreujące wizerunek firm
 • prezentacje multimedialne
 • spoty przedwyborcze i reklamowe

 

Realizacje radiowe:

 • audycje radiowe
 • emisje reklam
 • tłumaczenia
 • spoty na potrzeby reklamy wyborczej

Grafika i animacja:

 • animacje w rozdzielczości 2D
 • grafiki z użyciem technologii 3D

 

Chętnie służymy poradą.

Jesteśmy dostępni pod numerem tel.: 0048 77 454 65 56 lub mailowo media@vdg.pl