Zeitung

Das Wochenblatt ist mit rund 6.000 Exemplaren die auflagenstärkste Zeitung in Polen, die sich überwiegend an Deutschstämmige im ganzen Land richtet. Deren Zahl wird allein in der Woiwodschaft Oppeln, also im westlichen Teil Oberschlesiens, auf etwa 200.000 geschätzt. Trotz des Anspruches, Zeitung aller Deutschen in Polen zu sein, ergibt sich daraus ein regionaler Schwerpunkt, zumal die Redaktion ihren Sitz in Oppeln hat. Ein Alleinstellungsmerkmal der Zeitung ist die Zweisprachigkeit. Mit unseren Artikeln in deutscher und in polnischer Sprache reagieren wir auf die weitgehende sprachliche Entwurzelung der Deutschen in Polen.

FB-f-Logo__blue_114

 

 

 

 

 

Tygodnik Wochenblatt.pl posiada najwyższy nakład (ok. 6000 egz.) wśród ukazujących się w Polsce gazet, których adresatami są głównie osoby niemieckiego pochodzenia zamieszkałe na terenie całego kraju. W samym tylko województwie opolskim, czyli w zachodniej części Górnego Śląska, ich liczbę ocenia się na około 200.000, co sprawia, że pomimo aspiracji bycia gazetą wszystkich Niemców w Polsce punkt ciężkości spoczywa na regionie opolskim, zwłaszcza, że jej siedziba mieści się w Opolu. Unikalność gazety polega na jej dwujęzyczności. Publikując artykuły w językach niemieckim i polskim staramy się przeciwdziałać daleko posuniętemu językowemu wykorzenieniu Niemców w Polsce.

FB-f-Logo__blue_114