Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kasa na kulturę

Foto: TSKN

Wyjątkowo szybko w tym roku zespoły mniejszości niemieckiej muszą złożyć wnioski o dofinansowanie swojej działalności przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opolski TSKN przyjmuje wnioski jeszcze tylko do 11 sierpnia.

 

– To może być dla niektórych zaskoczenie, dlatego przypominamy, że 11 sierpnia jest ostatnim dniem, w którym będzie można składać u nas wnioski na dofinansowanie z ministerstwa na przyszły rok. Później już takiej możliwości nie będzie – mówi Joanna Hassa z TSKN. Zmian jest jednak więcej. – W związku ze zmianami ze strony MSWiA, we wnioskach o dotację musi znaleźć się dokładne zapotrzebowanie (ilość, rodzaj, cena) na rok 2018. Prosimy więc o dokładne przemyślenie wnioskowanych kwot, bo kiedy wnioski wyślemy, to niewiele już da się w tej kwestii zrobić – ostrzega Joanna Hassa.

 

Suma, którą zespół może dostać, pokrywa jedynie 80 procent jego zapotrzebowania na nowe stroje, instrumenty czy koszty transportu. Kto może ubiegać się o dotację?

 

– Tradycyjnie o pieniądze z ministerstwa mogą się ubiegać zespoły taneczne, muzyczne i śpiewacze działające przy kołach DFK, zarządach gminnych i powiatowych – mówi Joanna Hassa. Zespół artystyczny, któremu TSKN przekaże dotację z ministerstwa, jest zobowiązany do zamieszczania na swoich materiałach promocyjnych, banerach i plakatach informacji o dofinansowaniu przez TSKN i MSWiA. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest również terminowe i rzetelne rozliczenie środków dofinansowania za rok ubiegły oraz przesłanie sprawozdań i fotodokumentacji z prowadzonej działalności. Zespół nie może również w zależności od tego, przed jaką publicznością występuje, dowolnie zmieniać swojej nazwy. – Takie przypadki zdarzały się w przeszłości, ale umowy między dotowanymi zespołami a TSKN zawierane są już od dwóch lat, tak więc zespoły wiedzą, że aby dostać pieniądze, muszą spełnić te wszystkie warunki – podkreśla Joanna Hassa. Trzeba jeszcze tylko dopilnować terminu.

 

A. Durecka

Show More