Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Gutes bewahren, Neues einführen (+Audio)

Die Deutsche Bildungsgesellschaft (DBG) unterstützt mit Materialien und Schulungen vor allem Lehrer in ihrer Arbeit. Auch dieses Jahr wird es nicht anders sein: die drei Organisatorinnen – Dorota Kurpiers, die Leiterin des Büros, Emilia Wójcik, Projektkoordinatorin und Rosa Wesle, Projektmanagerin seitens des Instituts für Auslandsbeziehungen – haben konkrete Pläne erstellt, wobei einige neue Ideen noch an Form gewinnen müssen.

 

Die drei Organisatorinnen – Dorota Kurpiers, die Leiterin des Büros, Emilia Wójcik, Projektkoordinatorin und Rosa Wesle, Projektmanagerin seitens des Instituts für Auslandsbeziehungen – haben 2020 viel vor.
Foto: M. Leibig

 

Wersja polska ponżiej

„Wir machen Angebote, die schon eine lange Tradition haben, aber wir möchten auch neue Ideen realisieren. Das Jahr ist komplett durchgeplant!“, freut sich Dorota Kurpiers. So gibt es im März die traditionelle Winterakademie für Deutschlehrer, die – wie die Herbstakademie im September – zwei ereignisreiche Tage umfassen wird. Für die 5-tägige Sommerakademie Anfang Juli rechnen die Organisatorinnen mit fast 80 Teilnehmern.

 

Didaktische Maßnahmen

Die Schulungen für Lehrer des Faches „Eigene Geschichte und Kultur“ werden dieses Mal in der Woiwodschaft Schlesien stattfinden – dabei sind die Inhalte ähnlich: es geht um die Geschichte des deutschsprachigen Raumes. Ein weiterer Schwerpunkt ist die lokale Geschichte vor Ort: „Als Referenten laden wir hierzu Historiker ein, die sich in diesen Themenbereichen spezialisiert haben. Nach dem Vortrag kommt der praktische Teil, die Didaktisierung, also, wie man den Kindern dieses Thema im Unterricht vorstellen kann. Außerdem denken wir darüber nach, die Vorträge aufzunehmen und sie im Internet allen Interessierten zur Verfügung zu stellen“, verrät Dorota Kurpiers. Auch Arbeitshefte für die Schüler des Faches „Eigene Geschichte und Kultur“ wird die Deutsche Bildungsgesellschaft erstellen. Im Rahmen des Projektes „Didaktische Maßnahmen“ sollen auch weitere Deutschklubs gegründet werden: „Die Deutschklubs sehen wir vor allem als Chance für die Schulen, in denen nicht mehr Deutsch als Minderheitensprache angeboten werden kann. Das wäre dann ein zusätzlicher Deutschunterricht“, sagt Emilia Wójcik. Des Weiteren wird die Bibliothek der DBG erweitert, nicht nur um Lehrmaterialien, sondern auch um Fachliteratur zum Thema Schlesien.

 

 

Frischer Wind

„Eine Neuheit, die wir planen, ist eine Schulung zur Arbeit mit schwierigen Schülern, die nicht so schnell lernen können. Dafür haben wir dank des Gothe-Instituts, mit dem wir weiterhin eng zusammenarbeiten werden, eine exzellente Referentin aus Deutschland gewonnen“, verrät die Büroleiterin. Außerdem plant die DBG, einmal im Monat Historikersprechstunden einzuführen. Lehrer können Fragen zu Geschichtsthemen an die DBG senden und Fachleute auf dem Gebiet werden darauf antworten. Die Antworten sollen im Internet allen zugänglich sein. „Darüber hinaus wollen wir ein WIKI-Projekt starten, in dem Kinder die Geschichte des eigenen Ortes für Wikipedia schreiben. Denn es gibt viele Ortschaften, die nur ganz kurz bei Wikipedia beschrieben sind, dabei haben sie spannende Geschichten, Denkmäler usw. vorzuweisen. So lernen die Kinder, Geschichte zu erforschen und dann in einfachen Worten zu beschreiben“, so Dorota Kurpiers. In Planung ist auch ein Leseprojekt (zeitgenössische Jugendbücher), das an Schulklassen gerichtet ist: „Vielleicht erweckt dieses Projekt bei dem einen oder anderen Schüler das Interesse an deutscher Literatur“, hofft Rosa Wesle, die schon erste Gespräche mit Lehrern diesbezüglich geführt hat. Außerdem plant Rosa Wesle, im Sommer eine trinationale Jugendbegegnung zu organisieren.

 

 

Manuela Leibig

 

NTO: Plany na nowy rok

Zachować to, co dobre, wdrażać nowe

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe (NTO) wspiera głównie nauczycieli, dostarczając im materiałów do pracy oraz oferując szkolenia. Także w tym roku nie będzie inaczej. Trzy panie: dyrektor biura Dorota Kurpiers, koordynatorka projektów Emilia Wójcik i manager ds. projektów z ramienia Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą Rosa Wesle opracowały konkretne plany, natomiast kilka kolejnych pomysłów wymaga jeszcze dopracowania.

 

– Przygotowujemy propozycje, które mają już długą tradycję, ale chcemy też realizować nowe pomysły. Mamy szczegółowe plany na cały rok – mówi Dorota Kurpiers. W marcu odbędzie się tradycyjna Akademia Zimowa dla nauczycieli języka niemieckiego, która – podobnie jak Akademia Jesienna we wrześniu – tradycyjnie będzie obfitowała w ciekawe wydarzenia. Z kolei na początku lipca odbędzie się 5-dniowa Akademia Letnia, której organizatorzy liczą, że weźmie w niej udział prawie 80 osób.

 

Działania dydaktyczne

Szkolenia dla nauczycieli „własnej historii i kultury” odbędą się tym razem w województwie śląskim. Ich treść będzie podobna i będzie dotyczyła historii obszaru niemieckojęzycznego, a także historii lokalnej. – Jako mówców zaprosimy na nie historyków, którzy specjalizują się w tej tematyce. Po wykładzie będzie część praktyczna – dydaktyzacja, czyli sposoby przedstawiania tematu dzieciom podczas lekcji. Poza tym zastanawiamy się nad tym, aby wygłaszane wykłady nagrywać i udostępniać je wszystkim zainteresowanym w internecie – zdradza Dorota Kurpiers. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe przygotuje też zeszyty z ćwiczeniami dla uczniów przedmiotu „własna historia i kultura”. Z kolei w ramach projektu „Działania dydaktyczne” zostaną utworzone nowe kluby języka niemieckiego. – Jesteśmy zdania, że kluby języka niemieckiego to przede wszystkim szansa w szkołach, gdzie nie ma możliwości nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, są to dodatkowe lekcje niemieckiego – mówi Emilia Wójcik. Ponadto nastąpi rozszerzenie zasobów biblioteki NTO, które obejmie nie tylko materiały dydaktyczne, lecz także literaturę specjalistyczną traktującą o Śląsku.

 

Powiew świeżości

– Nowością, którą zamierzamy wprowadzić, będzie szkolenie na temat pracy z trudnymi uczniami, którzy nie uczą się równie szybko jak inni. Dzięki Instytutowi Goethego, z którym nadal będziemy ściśle współpracować, udało nam się pozyskać znakomitą mówczynię z Niemiec, która wygłosi referat podczas tego szkolenia – zdradza dyrektor biura. Poza tym w planach NTO jest wprowadzenie comiesięcznych konsultacji z historykami, w ramach których nauczyciele będą mogli przesyłać do NTO pytania dotyczące zagadnień historycznych, a odpowiedzi udzielać będą specjaliści z tej dziedziny, które następnie zostaną udostępnione w internecie. – Ponadto zamierzamy uruchomić projekt WIKI, w ramach którego dzieci będą pisały teksty o historii swoich miejscowości przeznaczone do opublikowania w Wikipedii. Jest bowiem wiele miejscowości, co do których w Wikipedii można znaleźć jedynie bardzo krótkie opisy, mimo że mogą one pochwalić się ciekawą historią, pomnikami itd. W ten sposób dzieci będą się uczyły badać historię, a następnie opisywać ją prostymi słowami – wyjaśnia Dorota Kurpiers. W planach jest też projekt czytelniczy (współczesne książki dla młodzieży), którego adresatem będą klasy szkolne. – Być może projekt obudzi w niektórych uczniach zainteresowanie niemieckimi książkami – mówi z nadzieją Rosa Wesle, która przeprowadziła już wstępne rozmowy z nauczycielami w tej sprawie. Prócz tego Rosa Wesle planuje zorganizowanie w miesiącach letnich spotkanie młodzieży, w którym wezmą udział młodzi ludzie z trzech krajów.

 

Manuela Leibig

 

Show More