Mniejszość niemiecka w Szczedrzyku świętowała Dzień Matki i Ojca. Były występy artystyczne oraz życzenia dla rodziców.

 

Foto: M. Widera

 

Dzieci z przedszkola przedstawiły dedykowany swoim mamom i tatom program, złożony z wykonywanych po polsku i po niemiecku piosenek i wierszyków, przygotowany pod opieką pań Jolanty Woźnicy i Anety Krywalskiej. Wesołą atmosferę spotkania zapewnił przybyły z Niemiec wokalista Markus, bawiąc wszystkich znanymi biesiadnymi przebojami. Frekwencja dopisała, a spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Życzenia wszystkim matkom i ojcom złożyli: przewodniczący koła DFK Klaus Leschik, sołtys Szczedrzyka Mirosław Wieszołek i burmistrz Jan Labus. Wśród zaproszonych gości byli także: radny powiatowy Antoni Gryc, radny gminy Joachim Wiesbach, dyrektor szkoły Beata Bogacz-Woźniak, dyrektor przedszkola Bożena Stylska, przedstawicielka zarządu gminnego TSKN Edeltrauda Szostok, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierz Udolf oraz przewodnicząca parafialnej grupy Caritas Bernadetta Golomb. Na zakończenie imprezy Klaus Leschik podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia i obecność, wykonawcom za przedstawiony program artystyczny, sołtysowi i radzie sołeckiej za współorganizację oraz członkom zarządu DFK i innym zaangażowanym osobom za przygotowanie spotkania.

 

M. Widera