Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Angleichung der Renten rückt näher

Der Bundesrat hat bei seiner Sitzung am 15. Februar den Entschließungsantrag des Freistaates Bayern zur Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben für Spätaussiedler angenommen und richtungsweise Aufträge an die Bundesregierung erteilt. Damit sollen die Unterschiede im Rentenniveau für Spätaussiedler zukünftig aufgehoben werden.

 

 


Foto: Bernd Fabritius (li.) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Foto: Bernd Fabritius

 

 

Wersja polska poniżej

 

Wer als Vertriebener oder (Spät)-Aussiedler nach Deutschland gekommen ist, konnte sich seine im Herkunftsland erarbeiteten Rentenbeiträge anrechnen lassen. Da aber die Menschen vor allem aus ehemaligen Ostblockstaaten kamen, wo das Lohn- und damit auch das Rentenniveau niedriger als in Deutschland gewesen ist, mussten sie massive Leistungsverschlechterungen nach dem Fremdrentengesetz hinnehmen, denn ihre maximalen Rentenpunkte wurden gedeckelt.

 

 

Weniger Geld

Das bedeutet, dass für die im Herkunftsland gearbeiteten Zeiten nur eine vom Gesetz her maximale Rentensumme erreichbar war. Die ca. 760.000 davon betroffenen Menschen drohen nun in die allseits in Deutschland diskutierte Altersarmut abzurutschen. Darüber sprach in den letzten Jahren mehrmals Prof. Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen und seit letzten Jahr Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten (CSU). Nach der Entscheidung des Bundesrates für den Entschließungsantrag Bayerns zu stimmen, sagte er: „Die Entscheidung des Bundesrates ist ein weiteres Bekenntnis eines zentralen Verfassungsorgans zur Einstandspflicht der Bundesrepublik Deutschland für das besondere Kriegsfolgeschicksal deutscher Heimatvertriebener, Aussiedler und Spätaussiedler. Die Bundesregierung wurde gleichzeitig aufgefordert, festgestellte Nachteile im Sinne sozialer Gerechtigkeit auch für deutsche Spätaussiedler zu beseitigen. Dieser Handlungsauftrag unterstützt die Appelle des Beauftragten an das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales die beklagten personenkreisspezifischen Benachteiligungen deutscher Spätaussiedler zu beseitigen.“

 

 

Historische Gerechtigkeit

Bayerns Staatsminister für Justiz sagte gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung, Anfang 2017 sei die stufenweise Angleichung des Rentenniveaus an das westdeutsche Niveau beschlossen worden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man die rentenrechtliche Bewertung von Spätaussiedlern neu bewerten müssen, denn mit dem Gleichziehen von Ost- und West-Renten seien neue Ungleichgewichte entstanden, diesmal zum Nachteil der Vertriebenen und Spätaussiedler.
Nordrhein-Westfalen stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Bern Althusmann sagte dagegen: “Ich freue mich, dass wir im Bundesrat eine gemeinsame Position zu den sogenannten Fremdrenten gefunden haben. Spätaussiedler mussten in der Vergangenheit immer wieder Leistungsverschlechterungen hinnehmen, viele sind deswegen von Altersarmut bedroht. Das werden wir jetzt ändern. Die Spätaussiedler haben eine besondere Geschichte. Heute sind sie aus unserer Geschichte und unserem Selbstverständnis nicht mehr wegzudenken. Ohne sie ginge es Deutschland heute schlechter. Sie haben eine angemessene Rente mehr als verdient.”

 

ru

 

 

 

Bundesrat: Będzie weryfikacja emerytur dla późnych przesiedleńców

Zrównanie emerytur coraz bliżej

 

Niemiecka Rada Federacji (Bundesrat) na posiedzeniu 15 lutego przyjęła projekt rezolucji Republiki Bawarskiej w sprawie rewaluacji wytycznych prawa rentowo-emerytalnego dotyczących tzw. późnych przesiedleńców oraz wydała rządowi federalnemu zalecenia kierunkowe w powyższej kwestii, co ma doprowadzić do zniesienia różnic w wysokości emerytur dla późnych przesiedleńców.

 

Osoby, które przybyły do Niemiec jako wypędzeni lub (późni) przesiedleńcy, mogły zaliczyć sobie składki emerytalne wypracowane w kraju pochodzenia. Ponieważ jednak ludzie ci przybyli głównie z państw byłego bloku wschodniego, gdzie poziom zarobków i tym samym poziom rent i emerytur był znacznie niższy niż w Niemczech, musieli oni w świetle ustawy o emeryturze zagranicznej pogodzić się z poważnym pogorszeniem otrzymywanych świadczeń, gdyż ograniczono im maksymalną liczbę punktów stanowiących o wysokości emerytury.

 

 

Mniej pieniędzy

Oznacza to, że za czas przepracowany w kraju pochodzenia można było uzyskać co najwyżej maksymalną kwotę emerytury przewidzianą ustawą. Obecnie grupie ok. 760 tys. osób, których ten problem dotyczy, grozi popadnięcie w ubóstwo, które jest w Niemczech coraz częstszym zjawiskiem wśród osób starszych. Mówił o tym w ostatnich latach wielokrotnie prof. dr Bernd Fabritius, przewodniczący Związku Wypędzonych, a od ubiegłego roku pełnomocnik rządu RFN ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych, który po wydaniu przez Bundesrat decyzji o zagłosowaniu za przyjęciem bawarskiego projektu rezolucji powiedział: – Decyzja podjęta przez Bundesrat to kolejna deklaracja centralnego organu konstytucyjnego uznająca szczególną odpowiedzialność władz Republiki Federalnej Niemiec za los niemieckich wypędzonych, przesiedleńców i późnych przesiedleńców będący następstwem wojny. Jednocześnie rząd federalny został wezwany do usunięcia stwierdzonych mankamentów w duchu sprawiedliwości społecznej także w odniesieniu do niemieckich repatriantów przybyłych w późniejszym okresie z krajów Europy Wschodniej. Wydane zalecenie podjęcia stosownych działań wspiera apele wystosowane przez pełnomocnika do właściwego w tej sprawie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych o usunięcie istniejących przypadków krzywdzącego traktowania określonych grup osób, w tym przypadku niemieckich późnych przesiedleńców.

 

 

Historyczna sprawiedliwość

Bawarski minister stanu ds. wymiaru sprawiedliwości stwierdził w wywiadzie udzielonym gazecie „Siebenbürgische Zeitung”, iż na początku 2017 roku podjęto uchwałę o stopniowym dostosowaniu poziomu emerytur do poziomu obowiązującego w zachodniej części Niemiec. Najpóźniej w tym momencie należało dokonać rewaluacji emerytur późnych przesiedleńców na gruncie prawa rentowo-emerytalnego, gdyż wraz ze zrównaniem poziomu rent i emerytur we wschodniej i zachodniej części Niemiec powstały nowe dysproporcje, tym razem na niekorzyść wypędzonych i późnych przesiedleńców.
Natomiast wicepremier Nadrenii Północnej-Westfalii i zarazem minister gospodarki, pracy, transportu i cyfryzacji Bern Althusmann powiedział: – Cieszę się, że na forum Rady Federacji udało nam się znaleźć wspólne stanowisko w sprawie tzw. emerytur zagranicznych. W przeszłości późni przesiedleńcy musieli godzić się z pogorszeniem świadczeń, a wielu z nich grozi z tego powodu popadnięcie w ubóstwo, jakie nierzadko dotyka osoby starsze. My to zmienimy. Późni przesiedleńcy mają szczególną historię, a obecnie niepodobna jest wykreślić ich z naszej historii i naszego sposobu postrzegania samych siebie. Gdyby nie oni, sytuacja w Niemczech byłaby dziś gorsza. Zasłużyli z nawiązką, aby otrzymywać godną emeryturę.

 

ru

 

Show More