Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie jak w Niemczech

W Polsce można było głosować korespondencyjnie po raz pierwszy w trakcie tegorocznych wyborów prezydenckich. Jednak niewielu uprawnionych do głosowania skorzystało z tej możliwości. A szkoda, bo głosowanie korespondencyjne daje możliwość wzięcia udziału w wyborach mimo nieobecności na terenie zamieszkania w samym dniu głosowania.

 

W Niemczech głosowanie korespondencyjne jest praktykowane od wielu lat i na wszystkich poziomach, a tym samym pomaga w zachowaniu wysokiej frekwencji wyborczej, która tam rzadko kiedy spada poniżej 75%. Wzrost frekwencji możliwy jest też w Polsce, a szczególnie w tych regionach, które zamieszkują osoby na co dzień pracujące za granicą. Dla nich głosowanie korespondencyjne jest dobrą możliwością wzięcia udziału w wyborach bez konieczności przebywania w swoim miejscu zamieszkania w samym dniu wyborów.

 

A głosowanie korespondencyjne nie jest procesem skomplikowanym. Wystarczy złożyć wniosek o takim głosowaniu w urzędzie gminy, w której jest się zameldowanym i wpisanym do rejestru wyborców. Termin złożenia takiego wniosku upływa 12 października, a wzór można znaleźć m.in. na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Z tego przywileju nie mogą skorzystać jedynie te osoby, które udzieliły pełnomocnictwa lub przebywają w czasie wyborów w szpitalach, domach opieki społecznej, zakładach karnych i akademikach i tam są umieszczeni w spisach wyborców.

 

We wniosku należy także zaznaczyć, czy to urząd gminy ma dostarczyć pakiet wyborczy, czy sami chcemy go odebrać. Jeżeli pakiet ma być dostarczony, najpóźniej siedem dni przed datą wyborów otrzymamy z urzędu gminy swój pakiet wyborczy, który należy starannie wypełnić: oddać głos na kartach do głosowania – po jednym głosie w wyborach do Sejmu i jednym do Senatu, karty włożyć do koperty na karty, a na koniec tę kopertę oraz wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu włożyć do koperty zwrotnej. Należy bezwzględnie zakleić kopertę na karty i dokładnie wypełnić oświadczenie, gdyż w innym razie głos będzie uznany za nieważny.

 

Jeżeli wszystko zrobimy zgodnie z instrukcją, całość można odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany na kopercie zwrotnej (nie później niż 21 października). Możemy również przed dniem wyborów sami dostarczyć kopertę do urzędu gminy w godzinach urzędowania lub w dniu wyborów do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

 

I to cała filozofia.

 

 

Rudolf Urban

 

Show More