Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Hohe Ehre für Oppelner Klinik-Direktor

Seit vielen Jahren setzt sich Krzysztof Nazimek für die Pflege der deutsch-polnischen Beziehungen ein. Für seine Verdienste wurde der Direktor der Sankt-Hedwig-Woiwodschaftsfachklinik für Neuropsychiatrie in Oppeln nun mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

 

Klinik-Direktor Krzysztof Nazimek in Breslau mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
We Wrocławiu dyrektor Krzysztof Nazimek został odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi.
Foto: Privat

 

Für seinen Einsatz um die deutsch-polnischen Beziehungen ist Krzysztof Nazimek am 12. Juni mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im Breslauer Generalkonsulat statt.

„Es ist eine große Überraschung für mich und eine hohe Ehre“, sagt Nazimek. Die besondere Auszeichnung gelte ebenso seinen Mitarbeitern und Kollegen, die ihn in seiner langjährigen Arbeit unterstützt haben, so Nazimek.

Vize-Konsulin Christiane Botschen überreichte dem Direktor der Sankt-Hedwig-Woiwodschaftsfachklinik für Neuropsychiatrie in Oppeln die Auszeichnung unter anderem für die Bemühungen, das Andenken an Weihbischof Joseph Martin Nathan (1867-1947) zu bewahren.

 

 

Das Andenken an Bischof Joseph Martin Nathan bewahren

Denn Nazimek ist nicht nur Direktor der Oppelner Sankt-Hedwig-Klinik. Seit 2007 ist er auch als Direktor an der unabhängigen Klinik für psychisch Kranke und Nervenkranke in Branitz (Branice) tätig. Die Klinik ist das Lebenswerk von Bischof Joseph Martin Nathan. Er kümmerte sich hier um geistig Kranke, die von der Gesellschaft verstoßen wurden.

Krzysztof Nazimek war es wichtig, das Andenken an den barmherzigen Klinikgründer zu bewahren. Er hat eine Erinnerungsstube eingerichtet, und er hat sich für die Überführung der sterblichen Überreste vom tschechischen Troppau, wohin der Bischof 1945 vertrieben wurde, nach Branitz eingesetzt. In der Basilika auf dem Krankenhausgelände liegt er nun begraben.

 

 

Einsatz für die Partnerschaft mit der deutschen Klinik

Doch das ist nicht Nazimeks einziger Verdienst um die Stärkung der deutsch-polnischen Beziehungen. Er ist Mitbegründer der seit 1992 bestehenden Partnerschaft zwischen der Klinik in Oppeln und der deutschen Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer (Nordrhein-Westfalen), mit der seit 1999 ein Kooperationsvertrag besteht. „Mit großem persönlichen Zeitaufwand und weit über Ihre dienstlichen Pflichten hinaus haben Sie sich für die Förderung der Partnerschaft mit der deutschen Klinik eingesetzt und dies nicht nur im fachlichen Bereich“, sagt Vize-Konsulin Christiane Botschen in ihrer Laudatio. In der Hemer Klinik fanden vielfach Vernissagen der Arbeiten der Oppelner Patienten statt – für eine gesellschaftliche Anerkennung ihrer künstlerischen Begabung.

„Durch die Kooperation profitieren die Patienten in beiden Ländern, aber auch Mitarbeiter erhielten die Möglichkeit, im Partnerland Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Dadurch wuchs das gegenseitige Verständnis, Vorurteile verschwanden und die deutsch-polnischen Beziehungen wurden gestärkt“, so die Vize-Konsulin.

 

Marie Baumgarten

 

 

Honory dla dyrektora opolskiego szpitala

Od wielu lat Krzysztof Nazimek angażuje się w dzieło pielęgnowania stosunków polsko-niemieckich. W uznaniu zasług w tej ważnej dziedzinie dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu został odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi.

 

 

Za swoje zaangażowanie w pielęgnowanie stosunków polsko-niemieckich 6 czerwca Krzysztof Nazimek został odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystość jego wręczenia odbyła się w Konsulacie Generalnym we Wrocławiu.
– Jest to dla mnie wielka niespodzianka oraz ogromny zaszczyt – mówi Nazimek oraz dodaje, że to szczególne wyróżnienie dotyczy w równym stopniu jego pracowników i kolegów, którzy wspierali i wspierają go w jego długoletniej pracy.

Wicekonsul Christiane Botschen, wręczając odznaczenie dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu podkreśliła między innymi jego starania o zachowanie pamięci o biskupie sufraganie Josephie Martinie Nathanie (1867–1947).

 

 

Zachować pamięć o biskupie Nathanie

Nazimek jest bowiem nie tylko dyrektorem opolskiego szpitala im. św. Jadwigi. Od 2007 pełni też funkcję dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Josepha Nathana w Branicach (Branitz). Szpital ten był dziełem życia ks. bp. Josepha Martina Nathana (1867–1947), który troszczył się tu o psychicznie chorych ludzi, odrzuconych przez społeczeństwo.

Dla Krzysztofa Nazimka ważne było, by zachować pamięć o miłosiernym założycielu szpitala, dlatego urządził izbę pamięci o nim oraz zabiegał o przewiezienie szczątków do Branic z czeskiej Opawy, dokąd biskup został wypędzony w 1945 roku. Obecnie jest on pochowany w bazylice znajdującej się na terenie szpitala.

 

 

Zaangażowanie w partnerstwo z niemieckim szpitalem

Nie jest to wszakże jedyna zasługa Nazimka na rzecz umacniania stosunków polsko-niemieckich, jest on bowiem współzałożycielem istniejącego od 1992 roku partnerstwa między szpitalem w Opolu a szpitalem im. Hansa Prinzhorna w Hemer (Nadrenia Północna-Westfalia), z którą w 1999 roku została zawarta umowa o współpracy. – Ogromnym osobistym nakładem czasu oraz w zakresie wykraczającym daleko poza pana służbowe obowiązki zaangażował się pan na rzecz rozwoju partnerstwa z niemieckim szpitalem i to nie tylko na gruncie specjalistycznym – powiedziała wicekonsul Christiane Botschen w wygłoszonej laudacji. W szpitalu w Hemer odbywały się wielokrotnie wernisaże prac opolskich pacjentów celem pozyskania społecznego uznania ich zdolności artystycznych.

– Ze współpracy korzystają pacjenci w obu krajach, ale także pracownicy uzyskali możliwość nawiązania kontaktów i zawarcia przyjaźni w kraju partnera, co przyczyniło się do wzrostu wzajemnego zaufania, zniknięcia uprzedzeń oraz umocnienia stosunków polsko-niemieckich – dodała wicekonsul.

 

 

Marie Baumgarten

Show More