Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin sklepu online Wochenblatt.pl

 

 1. Sprzedawcą e-gazety Wochenblatt.pl jest jej wydawca: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, NIP: 754-10-99-195 REGON: 530 530 147. Tel.: 77 454 65 56, Mail: reklama@wochenblatt.pl.

 

 1. Biuro Obsługi Klienta mieści się pod następującym adresem:Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, NIP: 754-10-99-195

 

 1. Zakupu e-gazety Wochenblatt.pl mogą dokonać jedynie klienci, którzy uprzednio utworzą konto na stronie lub aplikacji Wochenblatt.pl.

 

 1. Zakup e-gazety Wochenblatt.pl możliwy jest w formie następujących prenumerat:
  1. Miesięczna
  2. Kwartalna
  3. Półroczna
  4. Roczna

 

 1. Aktualna cena danej prenumeraty wyświetli się podczas jej wyboru.

 

 1. Prenumerata zostanie aktywowana po uiszczeniu opłaty w formie przelewu na podany podczas wyboru prenumeraty numer konta bankowego. Płatność jest realizowana tylko i wyłącznie poprzez szybkie płatności przelewy24. Regulamin płatności znajdują się na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin. Realizując płatność akceptujesz regulamin firmy PayPro S.A.

 

 1. Prenumerata zostanie automatycznie wyłączona po upływie okresu, na jaki została uiszczona opłata. Ponowna aktywacja prenumeraty nastąpi po otrzymaniu przez wydawcę przelewu na kolejny okres.

 

 1. Redakcja zamieszcza e-gazetę najpóźniej w czwartek każdego tygodnia. Wyjątek stanowi ostatnie wydanie w roku, które jest wydaniem dwutygodniowym.

 

 1. E-gazeta przeznaczona jest dla użytku własnego użytkownika/czytelnika. Zabronione jest wykorzystanie treści zamieszczonych w gazecie bez zgody wydawcy i/lub redaktora naczelnego gazety.

 

 1. Zakończenie prenumeraty przed jej upływem jest możliwe po pisemnym zgłoszeniu woli zakończenia na adres wydawcy. Po wpłynięciu pisma prenumeratorowi zostanie w terminie do 14 dni roboczych oddana kwota prenumeraty, pomniejszona o wartość wykorzystanej dotychczas prenumeraty.

 

 1. Reklamacje związane z nieterminowym dostarczaniem e-gazety należy zgłaszać pisemnie do Biura Obsługi Klienta.

 

 1. Konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie rzeczy lub dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.