Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Rok pod znakiem jubileuszu/Ein Jahr im Zeichen des Jubiläums

Tegoroczne „Wielkie Ślizganie” już 4 marca.
Foto: Krzysztof Szega

Rok 2017 będzie dla członków Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej rokiem wyjątkowym. BJDM obchodzi bowiem 25-lecie założenia. – Planujemy wielką galę z tej okazji, która odbędzie się prawdopodobnie pod koniec kwietnia w Opolu – mówi Katrin Koschny, przewodnicząca Związku.

 

BJDM nie zamierza jednak w tym roku rezygnować również ze sprawdzonych projektów, które już od lat cieszą się dużym powodzeniem i są kojarzone ze Związkiem. Najbliższy to doroczne „Wielkie Ślizganie”. – Tym razem będziemy się ślizgać na Toropolu 4 marca. Akcja ma oczywiście szczytny cel – zebranie w czasie tego dnia pieniądze przekażemy niepełnosprawnemu Aleksowi z Żywocic, pochodzącemu z mniejszości niemieckiej – mówi Kathrin Koschny. Poza tym jak co roku BJDM będzie prowadził zbiórkę artykułów higienicznych dla opolskich domów dziecka. – Już teraz osoby, które chcą przekazać np. kosmetyki, płyny do kąpieli, środki czystości mogą przynosić je do naszego opolskiego biura na ul. Konopnickiej 6, trzecie piętro – mówi przewodnicząca. W akcję BJDM zaangażuje również koła DFK i szkoły. Na ślizgawkę zostaną też zaproszone dzieci z domów dziecka, które będą miały wstęp za darmo. Pozostali tradycyjnie zapłacą złotówkę.

 

Gala na 25-lecie

 

Kolejny duży projekt BJDM organizuje w tym roku w ramach programu Erasmus. – Jesteśmy współorganizatorem międzynarodowej wymiany młodzieżowej, w której weźmie udział młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Pierwsze spotkanie w jej ramach odbędzie się we Wrocławiu od 18 do 25 kwietnia i BJDM jest odpowiedzialny za całą organizację. Kolejne spotkania odbędą się potem w Dreźnie i Lwowie. Do tego projektu zresztą niebawem będziemy ogłaszać nabór, szukamy siedmiu pełnoletnich młodych osób – wyjaśnia przewodnicząca. Jeszcze w kwietniu największa tegoroczna impreza BJDM: 25-lecie. – Ponieważ nie dostaliśmy środków z MSWiA na ten cel, ale napisaliśmy odwołanie, nie wiem jeszcze, na ile uda się zrealizować nasze plany. Chcieliśmy zrobić w Opolu trzydniową imprezę, m.in. galę, podczas której wręczymy odznaczenia najbardziej zasłużonym działaczom i założycielom BJDM, oraz debatę – mówi Katrin Koschny.

 

Letnie obozowanie

 

Na pewno odbędzie się Sommercamp na Mazurach od 15 do 27 lipca, w którym wezmą udział młodzi przedstawiciele mniejszości niemieckiej z Czech, Rumunii, Węgier i Ukrainy. – Planujemy też zorganizować obóz inline-skating pod Poczdamem oraz Beachcamp w lecie. Jesienią na pewno odbędzie się Konferencja Młodzieżowa, prawdopodobnie od 20 do 22 października, a pod koniec roku jarmark bożonarodzeniowy – mówi Katrin Koschny. Nadal też ukazywać się będzie magazyn BJDM: „Antidotum”.

 

Anna Durecka

 

***

 

Das Jahr 2017 wird für den Bund der Jugend der Deutschen Minderheit ein ganz besonderes. Der BJDM feiert nämlich 25 Jahre seines Bestehens. „Wir planen zu diesem Anlass eine große Gala, die wahrscheinlich gegen Ende April in Oppeln stattfinden wird“, sagt die Verbandsvorsitzende Katrin Koschny.

 

Aber auch seine bewährten Projekte, die bereits seit Jahren großen Zuspruch finden und mit dem Verband assoziiert werden, will der BJDM in diesem Jahr weiterverfolgen. Das nächste ist das alljährliche „Große Schlittern”. „Der Ort ist wie immer die Eissporthalle Toropol, der Termin ist diesmal der 4. März. Die Aktion hat natürlich einen guten Zweck: Wir werden das an diesem Tag gesammelte Geld dem behinderten Aleks aus Zywodczütz übergeben, der aus der deutschen Minderheit stammt“, sagt Kathrin Koschny. Außerdem führt der BJDM dabei wie jedes Jahr eine Sammlung von Hygieneartikeln für die Oppelner Kinderheime durch. „Schon jetzt kann jeder, der z.B. Kosmetika, Badeschaum oder Reinigungsmittel schenken möchte, diese in unser Oppelner Büro in der ul. Konopnickiej 6, 3. Stock, bringen“, so die Vorsitzende. Auch DFKs und Schulen wollen sich der Aktion anschließen. Auf die Eisbahn werden auch Heimkinder eingeladen – für sie ist der Eintritt umsonst. Die anderen zahlen traditionsgemäß einen Złoty.

 

Gala zum 25-jährigen Bestehen

 

Ein weiteres großes Projekt will der BJDM dieses Jahr im Rahmen des Erasmus-Programms verwirklichen. „Wir sind Mitgestalter eines internationalen Jugendaustausches, an dem Jugendliche aus Polen, Deutschland und der Ukraine teilnehmen werden. Das erste Zusammentreffen findet in Breslau vom 18. bis zum 25. April statt und der BJDM ist für die gesamte Organisation zuständig. Weitere Treffen folgen später in Dresden und Lemberg (Lwiw). Für dieses Projekt führen wir demnächst übrigens das Auswahlverfahren durch. Wir suchen hier nach sieben volljährigen Jugendlichen“, erläutert die Vorsitzende. Noch im April folgt dann das größte diesjährige Event: 25 Jahre BJDM. „Da uns das polnische Innenministerium keine Mittel dafür bereitgestellt hat, weswegen wir inzwischen ein Einspruchsschreiben verfasst haben, weiß ich noch nicht, inwieweit sich unsere Pläne realisieren lassen. Unsere Absicht ist eine dreitägige Veranstaltung in Oppeln. Hierzu gehören unter anderem eine Gala, auf der wir verdienstvolle Aktivisten und Begründer des BJDM auszeichnen werden, sowie eine Diskussionsveranstaltung“, so Katrin Koschny.

 

Sommerliches Campen

 

Ein ganz sicherer Programmpunkt ist ein Sommercamp in Masuren vom 15. bis zum 27. Juli mit jungen Teilnehmern aus den deutschen Minderheiten Tschechiens, Rumäniens, Ungarns und der Ukraine. „Wir planen auch ein Inlineskating-Camp bei Potsdam und ein Beachcamp im Sommer. Im Herbst gibt es dann mit Sicherheit unsere Jugendkonferenz, wahrscheinlich vom 20. bis 22. Oktober, und kurz vor Jahresende einen Weihnachtsmarkt“, sagt Katrin Koschny. Weiterhin wird auch das BJDM-Magazin Antidotum erscheinen.

 

Anna Durecka

Show More