Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozwód z osobą mieszkającą za granicą? Zapytaj prawnika!

ROZWÓD Z OSOBĄ MIESZKAJĄCĄ ZA GRANICĄ: Aktualnie często spotykamy się z sytuacją, gdy jedno z małżonków wyjeżdża do pracy za granicę i podejmuje decyzję, że nie będzie wracało do Polski.


W momencie kiedy małżonkowie decydują się wziąć rozwód, pojawia się pytanie, jak go przeprowadzić z osobą mieszkającą za granicą, np. w Niemczech. Na wstępie należy podkreślić, że polskie prawo przewiduje taką możliwość. Najważniejsze jest jednak, iż rozwód z osobą mieszkającą w Niemczech można przeprowadzić w Polsce, istotną informacją jest fakt, iż możliwe jest przeprowadzenie rozwodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej także wtedy, gdy oboje małżonkowie mieszkają w Niemczech.

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik
Foto: KTGW

Kiedy nie ma wyboru kraju
Istnieją sytuacje, w których małżonkowie nie mają możliwości wyboru kraju, w którym chcą przeprowadzić rozwód. Na taką sytuację wskazuje jeden z artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli oboje małżonkowie mają polskie obywatelstwo oraz zamieszkują wspólnie w Polsce, to wyłącznie właściwym sądem jest sąd polski. Przed polskim sądem oraz według prawa polskiego możliwe jest również orzeczenie rozwodu lub przeprowadzenie innych postępowań dotyczących spraw małżeńskich, gdy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce. Jest tak tylko i wyłącznie, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, gdy małżonek, który jest powodem, co najmniej od roku ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy mieszka lub posiada miejsce zwykłego pobytu w Polsce. Natomiast gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi, to nie ma znaczenia, czy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma również znaczenia, czy jedno z nich mieszka w Polsce.


Prawo przewiduje
Powyższe zasady można zastosować również do spraw, w których orzeka się o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Prawo przewiduje również sytuację, w której chcemy się rozwieść, ale nie znamy miejsca zamieszkania małżonka. W takim przypadku musimy ustalić kuratora dla osoby, która jest nieznana z miejsca pobytu. W związku z powyższym mieszkanie za granicą nie jest przeszkodą w przeprowadzeniu rozwodu na terytorium Polski. Niejednokrotnie decyzja o przeprowadzeniu rozwodu przed polskim sądem może się okazać tańszą oraz łatwiejszą opcją niż przeprowadzenie rozwodu za granicą państwa. Szczególnie jeżeli podkreślimy fakt, że osoba chcąca przeprowadzić rozwód przed polskim sądem nie musi przyjeżdżać do Polski na każdą rozprawę, a jedynie na te, na które zostanie wezwana przed sąd do osobistego stawiennictwa. Na pozostałych rozprawach taką osobę może zastępować pełnomocnik ustanowiony w Polsce, np. radca prawny. Stawiennictwo będzie pożądane w momencie kiedy sąd będzie chciał przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. Jeżeli strony nie będą chciały orzekać o winie, najprawdopodobniej skończy się na jednej wizycie w Polsce.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

 

 

KTGW Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński, Tokarska-Grzesik, Wrońska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opolu

Dotychczasowy adres to: Plac Wolności 6, piętro 3., 45-018 Opole; od 1.10.2022 r.

Nowy adres Kancelarii: ul. Jakuba Kani 8/1, 45-340 Opole

Strona internetowa w budowie, dotychczasowa to: kitg.pl

Numer kontaktowy: 505 983 977

Adres mailowy do kontaktu to: redakcja@ktgw.pl

Show More