Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Außergewöhnliches Gremium weltweit / Wyjątkowy organ w skali światowej

 

Die Festsitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Regierung und der nationalen und ethnischen Minderheiten aus Anlass des 15. Jubiläums seines Bestehens fand in Warschau statt. Neben Ansprachen u.a. des Innenministers und der Übergabe von Gratulationsschreiben fielen auch Worte über nötige Änderungen.

 

Die Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses (v.l.) Grzegorz Kurpianowicz, Rafał Bartek und Bernard Gaida Foto: facebook.com

 

 

Polska wersja poniżej

 

„Über die Jahre wurde der Ausschuss zu einem wichtigen Ort des Dialogs zwischen den Vertretern des polnischen Staates und den Bürgern, die alle im Land lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten vertreten“, sagte Innenminister Mariusz Kamiński und fügte hinzu: „Als Innen- und Verwaltungsminister will ich Ihnen versichern, dass das Recht auf freie Entfaltung der eigenen nationalen, kulturellen oder religiösen Identität ein fundamentales und unerschütterliches Recht ist“.

 

 

Ausschuss hat die Prüfung bestanden

Über die Tätigkeit des Ausschusses selbst sprach während der Jubiläumsveranstaltung der Staatssekretär im Innenministerium, Błażej Poboży, der direkt für die nationalen und ethnischen Minderheiten zuständig ist und damit zusammen mit einem Vertreter der Minderheiten das Amt des Co-Vorsitzenden des Ausschusses bekleidet. „Ich denke, der Ausschuss hat die Prüfung bestanden. Ich möchte an dieser Stelle sowohl den heutigen als auch allen früheren Mitgliedern danken“, sagte Błażej Poboży und meinte, Polen gehörte immer zur Avantgarde der Lösungen, Ideen und Instrumente, die die kulturelle und historische Verschiedenheit dieses wichtigen Teils der polnischen Gesellschaft gepflegt habe.

Ähnlich äußerte sich auch Grzegorz Kuprianowicz, Co-Vorsitzender des Ausschusses vonseiten der Minderheiten und Vertreter der ukrainischen Volksgruppe. Er sagte, die Formel des Ausschusses ist ein originaler polnischer Beitrag zum internationalen System des Schutzes der Minderheitenrechte. „Der Ausschuss ist nämlich ein außergewöhnliches Gremium in der Welt, denn seine gleichberechtigten Mitglieder sind sowohl Vertreter der Minderheiten als auch der Regierung“, sagte Kuprianowicz.

 

 

Nötige Änderungen

Gleichzeitig unterstrich der Vertreter der Minderheiten, dass nach 15 Jahren Änderungen im Ausschuss selbst nötig seien, damit dessen Mitglieder ihre Aufgaben besser erfüllen können. Weitaus wichtiger aber sind die zu realisierenden Herausforderungen. „Das Bildungssystem der Minderheiten muss modifiziert werden, wobei der Rang des Minderheitenunterrichts erhöht und die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vollständiger realisiert werden muss. Neue Lösungen sind nötig bei der politischen Teilhabe der Minderheiten, bei der Geschichtsaufarbeitung oder dem Zugang der Minderheiten zu Medien“, zählte Grzegorz Kuprianowicz auf. Eines Teils der Themen nahm sich der Ausschuss auch bei der späteren inhaltlichen Sitzung an, worüber wir unten berichten.

Aus Anlass des Jubiläums erhielten die Mitglieder des Ausschusses Gratulationsschreiben, darunter auch die Vertreter der deutschen Minderheiten: Bernard Gaida und Rafał Bartek, der von Anfang an Mitglied des Ausschusses ist.

 

 

 


 

 

W środę ubiegłego tygodnia odbyło się w Warszawie uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z okazji powołania jej do życia 15 lat temu. Obok wystąpień m.in. ministra spraw wewnętrznych oraz przekazania listów gratulacyjnych padły także słowa o potrzebie zmian.

 

 

–  Przez lata komisja stała się ważnym miejscem dialogu między przedstawicielami państwa polskiego a obywatelami reprezentującymi wszystkie zamieszkujące nasz kraj mniejszości narodowe i etniczne – powiedział minister Mariusz Kamiński. – Jako minister spraw wewnętrznych i administracji chcę Państwa zapewnić, że prawo do swobodnego kultywowania swojej tożsamości narodowej, kulturowej czy religijnej, jest prawem nienaruszalnym i fundamentalnym.

 

 

Komisja zdała egzamin

O działalności komisji wypowiedział się podczas uroczystości jubileuszowych sekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za mniejszości narodowe i etniczne i tym samym piastuje wraz z przedstawicielem mniejszości stanowisko współprzewodniczącego komisji. –  Myślę, że komisja zdała egzamin. Chciałbym w tym miejscu podziękować obecnym członkom, ale także wszystkim, którzy w przeszłości w niej zasiadali – powiedział Błażej Poboży i wskazał, że Polska zawsze była w awangardzie rozwiązań, pomysłów i narzędzi, które pielęgnowały odrębność kulturową i historyczną tej ważnej części polskiego społeczeństwa.

W podobnym tonie wypowiadał się również Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący komisji z ramienia mniejszości i reprezentant społeczności ukraińskiej, mówiąc, że formuła komisji jest oryginalnym polskim wkładem w międzynarodowy system ochrony praw mniejszości. – Jest bowiem Komisja Wspólna organem wyjątkowym w skali światowej, gdyż zasiadają w niej na równych prawach przedstawiciele mniejszości oraz rządu – powiedział Kuprianowicz.

 

 

Potrzebne zmiany

Jednocześnie przedstawiciel strony mniejszościowej podkreślił, iż po 15 latach potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu komisji, aby jej członkowie w pełni mogli wykonywać swoje zadania. O wiele ważniejsze jest jednak to, aby najpilniejsze wyzwania były realizowane. – Modyfikacji wymaga system oświaty mniejszości, gdzie potrzebne jest podniesienie rangi przedmiotów mniejszościowych i pełniejsza realizacja zapisów Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Nowe rozwiązania potrzebne są w kwestii partycypacji politycznej mniejszości, pamięci historycznej czy obecności mniejszości w mediach – wyliczał Grzegorz Kuprianowicz. Częścią tych tematów komisja zajęła się także po raz kolejny na roboczej części minionego posiedzenia, o czym piszemy poniżej.

Z okazji jubileuszu komisji jej członkowie otrzymali listy gratulacyjne, wśród nich także przedstawiciele mniejszości niemieckiej Bernard Gaida oraz Rafał Bartek, który jest członkiem komisji od momentu jej powstania.

 

Rudolf Urban

Show More