Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Bestseller o mniejszości? / Bestseller über die Minderheit?

Olivia Nikel i redaktor naczelny „Wochenblatt.pl” Rudolf Urban podczas wizyty w DFK Nakło.
Foto: Łukasz Biły

Jeśli w czasach kina i internetu jakakolwiek książka ma mieć szansę, by się sprzedać, to tylko dobrze napisany kryminał. O swoim własnym bestsellerze będą mogli być może pomarzyć już wkrótce Niemcy w Polsce. Żona ambasadora Niemiec w Warszawie Olivia Nikel planuje bowiem napisać książkę „z dreszczykiem”, której tłem ma być właśnie mniejszość niemiecka. W tym celu odwiedziła niedawno jej członków na Śląsku.

 

– Zawsze chciałam napisać kryminał, a historia mniejszości niemieckiej mnie zafascynowała od pierwszego momentu, kiedy byłam na Śląsku – mówi Olivia Nikel zapytana o swój pomysł. Swoją pisarską pasją pani Nikel kontynuuje pewną tradycję, która w warszawskiej ambasadzie Niemiec nie jest nowa. Już poprzedni ambasador, Rüdiger von Fritsch, z powodzeniem próbował swoich sił na rynku wydawniczym. W 2009 ukazała się jego książka „Die Sache mit Tom” (“Stempel do wolnosci – ucieczka z Niemiec do Niemiec”). Bardzo dobrze przyjęta publikacja opisywała osobistą historię ambasadora, który w młodzieńczych latach pomagał przyjaciołom wydostać się z socjalistycznych Niemiec, podrabiając w tym celu paszporty. Książka stała się tak popularna, gdyż łamała stereotyp zawsze poprawnego dyplomaty, który nie stroni od awanturniczych działań, jeśli mają służyć szczytnemu celowi.

 

Powieść kryminalna

 

Tak jak i poprzednia książka „z ambasady”, również opowieść pani Nikel miałaby oscylować wokół kontrowersyjnego tematu: – Kiedy byłam pierwszy raz na Śląsku, przewodnik, który nas oprowadzał, opowiedział nam historię zamordowanego burmistrza z mniejszości niemieckiej, ta historia mnie zainspirowała właśnie do napisania kryminału, który rozgrywałby się w czasach obecnych tu na Śląsku, a tutejsi Niemcy odgrywaliby w nim główną rolę. oczywiście chodzi o powieść, o fikcyjną historię – zdradza Olivia Nikel.

 

Jak jednak zaznacza Olivia Nikel „nie wiadomo, czy książka w ogóle powstanie”. Żona ambasadora na razie sonduje, jak wiele materiału uda jej się zdobyć na ten temat. W ramach swoich badań 4 marca odwiedziła Śląsk, spotykając się między innymi z członkami DFK Nakło oraz biorąc udział w projekcie niemieckiej młodzieży „Wielkie Ślizganie”.

 

Promocja mniejszości

 

Mimo że historia burmistrza była katalizatorem skłaniającym do napisania książki, publikacja ma się przysłużyć przede wszystkim samej mniejszości niemieckiej: – Myślę, że ludzi ten temat mógłby naprawdę zainteresować. Uważam, że to wspaniałe, że mniejszość niemiecka tutaj jest i działa, szczególnie po tym wszystkim, co przeżyła. Wielu w Niemczech nawet nie wie, że tu, w Polsce, taka grupa jest i taka książka mogłaby pomóc zainteresować ich sprawami rodaków mieszkających za Odrą – stwierdza Olivia Nikel.

 

Czytelnicy wśród Niemców w Polsce z pewnością już zacierają ręce i należy trzymać kciuki, by już wkrótce książkę można było zobaczyć na półkach księgarskich.

 

Łukasz Biły

 

***

 

Wenn in Zeiten von Kino und Internet irgendein Buch noch die Chance haben soll, sich zu verkaufen, dann ist es ein gut geschriebener Krimi. Über ihren eigenen Beststeller werden vielleicht schon bald die Deutschen in Polen träumen können. Die Ehefrau des deutschen Botschafters in Warschau, Olivia Nikel, will nämlich ein Buch „mit Nervenkitzel” schreiben, dessen Hintergrund die deutsche Minderheit werden soll. Dazu hat sie kürzlich deren Mitglieder in Schlesien besucht.

 

„Ich wollte schon immer einen Kriminalroman schreiben. Die Geschichte der deutschen Minderheit hat mich dabei vom ersten Moment an fasziniert, als ich in Schlesien war“, sagt Olivia Nikel auf die Frage nach ihrer Idee. Mit ihrer schriftstellerischen Leidenschaft setzt Frau Nikel eine Tradition fort, die in der Warschauer Botschaft Deutschlands nicht neu ist. Bereits der vormalige Botschafter Rüdiger von Fritsch versuchte sich erfolgreich auf dem Verlagsmarkt. 2009 erschien sein Buch „Die Sache mit Tom”. Die sehr gut aufgenommene Publikation beschrieb eine persönliche Geschichte des Botschafters, der in seinen Jugendjahren Freunde dabei unterstützte, aus der sozialistischen DDR herauszukommen, indem er dazu Pässe fälschte. Das Buch wurde so populär, weil sie mit dem Klischee des immer korrekten Diplomaten brach. Denn dieser Diplomat war auch abenteuerlichen Handlungen nicht abhold, wenn sie einem erhabenen Zweck dienten.

 

Kriminalroman

 

Wie auch das Vorgängerbuch „aus der Botschaft”, würde auch die Erzählung von Frau Nikel   ein kontroverses Thema behandeln. „Als ich das erste Mal in Schlesien war, erzählte unser Reiseführer die Geschichte von einem ermordeten Bürgermeister aus der deutschen Minderheit. Gerade diese Geschichte hat mich dazu inspiriert, einen Krimi zu schreiben, der sich in der gegenwärtigen Zeit hier in Schlesien abspielen würde und die hiesigen Deutschen würden darin die Hauptrolle spielen. Es geht dabei natürlich um einen Roman, eine fiktive Geschichte“, verrät Olivia Nikel.

 

Wie Olivia Nikel allerdings betont, „es ist nicht klar, ob das Buch überhaupt erst entstehen wird”. Zurzeit sondiert die Botschaftergattin noch, wie viel Material sie zu dem Thema beschaffen kann. Im Rahmen ihrer Recherchen besuchte sie am 4. März Schlesien. Hier traf sie sich unter anderem mit Mitgliedern des DFK Nakel und nahm am deutschen Jugendprojekt „Großes Schlittern” teil.

 

Werbung für die Minderheit

 

Wenngleich die Geschichte des Bürgermeisters der Katalysator für den Buchwunsch war, soll der geplante Band vor allem der deutschen Minderheit selbst einen Dienst erweisen: „Ich denke, das Thema könnte die Menschen wirklich interessieren. Ich finde es großartig, dass es die deutsche Minderheit hier gibt und sie aktiv ist, besonders nach all dem, was sie durchgemacht hat. Viele in Deutschland wissen nicht einmal, dass es hier in Polen diese Gruppe gibt. Ein solches Buch könnte helfen, sie für das Thema  zu interessieren“, so Olivia Nikel.

 

Manch ein Leser unter den Deutschen in Polen reibt sich sicherlich bereits die Hände. Da gilt es, die Daumen dafür zu halten, dass das Buch schon bald erscheint und im Buchhandel erhältlich ist.

 

Łukasz Biły

Show More