Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dom Pojednania otwarty na ludzi różnych konfesji

Otwarcie Domu Pojednania. Od lewej: pastor Reiner Chionnow z Norddörfer/Sylt, pastor Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i wójt gminy. Foto: Alfred Czesla
Otwarcie Domu Pojednania. Od lewej: pastor Reiner Chionnow z Norddörfer/Sylt, pastor Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i wójt gminy.
Foto: Alfred Czesla

Wieś Sorkwity (Sorquitten) została założona w 1379 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode. Luteranizm na Mazurach wprowadził w 1525 roku książę pruski Albrecht. W miejscowości tej do dziś działa jedyna na Warmii i Mazurach parafia ewangelicko-augsburska, której działalność zapoczątkowana została w XV w.

 

Wtedy stała tam inna świątynia, kryta słomą i zbudowana z muru pruskiego. Z czasem stary kościół rozebrano i wybudowano nowy w stylu barokowym. Wygląd świątyni nie zmienił się do dziś.

 

Sorkwity stanowią nadal jedyną wieś na Mazurach, gdzie pozostało większe skupisko Mazurów, a parafia ewangelicko-augsburska jest dla nich duchowym centrum. Na jej terenie znajduje się największy w Polsce ewangelicki ośrodek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. To ośrodek wypoczynkowy, ale specyficzny – zaznacza ksiądz Krzysztof Mutschmann, proboszcz parafii ewangelickiej w Sorkwitach. Ośrodek istnieje od niemal 40 lat. Początkowo służył dzieciom z gmin ewangelickich w Polsce. Ćwierć wieku temu otworzył się na młodzież z innych krajów i wyznań. Czas spędzały tu między innymi dzieci z Królewca, z okolic Czarnobyla, a ostatnio z Donbasu.

 

Warmia i Mazury to kraina wielokulturowa, wielowyznaniowa i różnorodna. Trudna historia tej ziemi ciągle daje o sobie znać we wzajemnych stosunkach zarówno wśród mieszkańców tych terenów, jak i tych, którzy po wojnie wyprowadzili się do Niemiec. Wieloletnia współpraca ewangelików z Mazur i z Niemiec doprowadziła do otwarcia na początku maja br. Domu Pojednania. Powstał on na bazie Ewangelickiego Centrum Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, które przeszło generalny remont. Rozbudowę ośrodka sfinansowała filantropka z Niemiec. Starsza kobieta sprzedała dom, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazała właśnie na budowę Domu Pojednania. Placówka ma służyć wszystkim, bez względu na nację czy konfesję, którzy przybywając z daleka i bliska odczują potrzebę przebywania w tym przybytku. Ma integrować różne grupy społeczne z różnych krajów.

 

Na terenie parafii działa już siłownia na świeżym powietrzu. Zakup i instalacja urządzeń do ćwiczeń pod chmurką kosztował 28 tys. zł, a unijne dofinansowanie to 22,5 tys. zł. W uroczystym otwarciu ośrodka i poprzedzającym je nabożeństwie uczestniczyli między innymi: przedstawiciel partnerskiej parafii Norddörfer/Sylt pastor Reiner Chionnow, bp diecezji mazurskiej ks. Rudolf Bażanowski i wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach, razem ze Stowarzyszeniem Freunde Masurens i z Referaten Kultury przy Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu inicjuje i organizuje cykl odczytów i spotkań na temat pojednania polsko-niemieckiego. Na jednym z nich arcybiskup gnieźnieński prof. dr Henryk Muszyński (b. prymas Polski) mówił o roli i znaczeniu listu biskupów polskich do niemieckich w 1965 roku, a ewangelicki biskup diecezji warszawskiej ks. Jan Cieślar o 50-leciu memorandum wschodniego EKD (Evangelische Kirche Deutschlands).

 

Alfred Czesla.

Show More