Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kośció

Dom Pojednania otwarty na ludzi różnych konfesji

Otwarcie Domu Pojednania. Od lewej: pastor Reiner Chionnow z Norddörfer/Sylt, pastor Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i wójt gminy. Foto: Alfred Czesla
Otwarcie Domu Pojednania. Od lewej: pastor Reiner Chionnow z Norddörfer/Sylt, pastor Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i wójt gminy.
Foto: Alfred Czesla

Wieś Sorkwity (Sorquitten) została założona w 1379 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode. Luteranizm na Mazurach wprowadził w 1525 roku książę pruski Albrecht. W miejscowości tej do dziś działa jedyna na Warmii i Mazurach parafia ewangelicko-augsburska, której działalność zapoczątkowana została w XV w. Read More …