Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Landy wschodnie Niemiec coraz mocniejsze

Jarmark świąteczny w Dreźnie
Jarmark świąteczny w Dreźnie

Rząd RFN w minionym tygodniu opublikował raport bilansujący 25 lat zjednoczenia Niemiec, który wskazuje, że w zasadzie wszystko w tej kwestii przebiegło zgodnie z planem, a rozwój wschodniej części kraju jest bardzo udany. Z kolei rząd w Berlinie wskazuje na wyraźny wzrost siły gospodarczej wschodnich Niemiec od momentu zjednoczenia.


Eksperci gospodarczy wskazują jednak, że ten pozytywny rozwój nie zmienia faktu, że różnice między potencjałem gospodarczym starych i nowych krajów związkowych są dzisiaj ciągle jeszcze duże, ba, podkreślają wręcz, że gospodarka wschodnioniemiecka pomimo olbrzymiego postępu wciąż jeszcze nie nadąża w rozwoju za zachodnioniemiecką. Ich zdaniem dodatkowym powodem stagnacji jest rozdrobniona struktura gospodarcza wschodnich Niemiec, niski poziom eksportu, a także mało wyraziste struktury działalności badawczo-rozwojowej finansowanej przez przedsiębiorstwa.

Dużo lepiej

W raporcie niemieckiego rządu czytamy, że poziom dokonań gospodarczych kraju od roku 1991 roku podwoił się. Powstały konkurencyjne przedsiębiorstwa i miejsca pracy, całkowicie odnowiono i rozbudowano infrastrukturę komunikacyjną, znacznie poprawiła się sytuacja mieszkaniowa, wstrzymano proces degradacji centrów miejskich. Jeśli zaś chodzi o poziom gospodarczy Niemiec wschodnich, to razem z Berlinem wynosi on 71 procent poziomu Niemiec zachodnich. Podobnie jest z produktywnością, której poziom w landach wschodnich stanowi 71 procent produktywności zachodniej części Niemiec, a z uwzględnieniem Berlina – ok. 74 procent. Ów raport wskazuje jednak duże dysproporcje w wynagrodzeniach między wschodnią a zachodnia częścią Niemiec, ale i na fakt, że poziom emerytur w obu częściach Niemiec zbliża się do siebie i że możliwość wprowadzenia jednolitej emerytury jest już bliski.

Są i minusy

W tym miejscu należy jednak przypomnieć, że ostateczne dopasowanie poziomu emerytur nastąpi według umowy koalicyjnej do roku 2019. Na uwagę in minus zasługuje stopa bezrobocia we wschodniej części niemieckiego państwa, która wynosi 9,8 procent i jest o 4 procent wyższa od tej w części zachodniej RFN. Trzeba też dodać, że dysproporcje te w stosunku do landów południowych – Bawarii, Badenii i Wirtembergii czy Hesji są jeszcze bardziej widoczne, bo w wielu częściach tych regionów wręcz poszukuje się rąk do pracy. Z tego też powodu koalicja rządząca CDU/CSU i SPD zamierza zaangażować się w pomoc na rzecz rozwoju gospodarczego wschodnich landów i zaplanowała do połowy przyszłego roku opracować koncepcję regionalnego rozwoju gospodarczego, który ma obowiązywać od roku 2020, a który obejmie nie tylko wschodnią część kraju, ale wszystkie landy.

Johann Engel

Show More