Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Duda skierował pozdrowienia do mniejszości narodowych

Andrzej Duda podczas spotkania z mniejszościami.
Andrzej Duda podczas spotkania z mniejszościami.

Zaszczyt dla mniejszości narodowych w Polsce i w Europie: Z okazji Kongresu Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościach pozdrowienia dla Unii oraz mniejszości niemieckiej skierował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent podkreśl zasługi Niemców w Polsce dla pomnażania bogactwa kulturowego kraju.

 

Pozdrowienia Prezydenta Andrzeja Dudy dla uczestników kongresu FUEN:

Uczestnicy i Organizatorzy

  1. Kongresu Federalnego Związku

Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) we Wrocławiu

 

Szanowny Panie Prezydencie FUEN! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Komisarz!

Szanowny Panie Prezydencie!

Drodzy Goście! Szanowni Państwo!

 

Szacunek i otwartość wobec mniejszości jest powinnością większości, jest jednym z kryteriów wolności i demokracji. Po tragicznych doświadczeniach nacjonalizmów, które pogrążyły nasz kontynent w morzu konfliktów i wojen, po zwycięstwie nad totalitarnymi ideologiami,

 

które opierały się na dominacji, nienawiści i pogardzie — Europa nauczyła się cenić swoje etniczne i kulturowe bogactwo. Otoczenie opieką prawna, mniejszości narodowych, uznanie inności, różnorodności, przyjaznego współistnienia za źródło wspólnego rozwoju — to jeden z filarów projektu europejskiego. Cieszę się, że możemy obecnie podejmować we Wrocławiu, pełniącego zaszczytną misję Europejskiej Stolicy Kultury, uczestników tak ważnego i wartościowego forum, jakim jest Kongres Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na Kongresie, witam naszych miłych gości na polskiej ziemi.

 

Składam Państwu wyrazy uznania za wszystko, co Państwa organizacja robi dla europejskiego partnerstwa i solidarności. Dia budowania mostów między narodami i ludźmi, dla wzajemnego poznania, zbliżenia i dialogu międzykulturowego w ramach poszczególnych państw i całej Europy.

 

Przykładem Państwa osiągnięć jest dorobek wchodzących w skład FUEN Związku Polaków w Niemczech oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Są to organizacje, które maja znaczący wkład w dzieło polsko-niemieckiego dialogu i pojednania. Zbliżenie i współpraca polsko-niemiecka, wobec niezwykle trudnych, bolesnych obciążeń z przeszłości, stała się wielkim dokonaniem ludzi sumienia i dobrej woli, historycznym sukcesem na miarę europejską. Obchodzimy właśnie 25. rocznicę podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalna Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. To jeden z kamieni milowych w relacjach między naszymi krajami i narodami. Razem z jubileuszem Traktatu, ten rok przynosi także jubileusz 25-lecia ZNSSK, współorganizatora Kongresu. Składam podziękowanie Państwa organizacji za pomnażanie bogactwa kulturowego naszego kraju i dokonań społeczeństwa obywatelskiego.

 

Polska jest dobrym miejscem na Państwa obrady. W polskiej historii i tożsamości zawarte jest wielowiekowe doświadczenie współistnienia, otwartości i tolerancji między kulturami, tradycjami i religiami. Wielonarodowa Rzeczpospolita, łącząca w swoim organizmie państwowym mieszkających to Polaków, Litwinów, Rusinów, Niemców, Żydów, Ormian czy Tatar6w, już w XVI wieku stanowiła swoisty pierwowzór dzisiejszej Unii Europejskiej. To właśnie o tym fenomenie mówił nasz wielki Rodak, święty Jan Paweł II, że „polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Czerpiemy inspirację z tych wspaniałych tradycji, rozwijamy dialog, cieszymy się z wszystkich form aktywności mieszkających w Polce wspólnot i grup etnicznych.

 

Mam nadzieję, że polskie dokonania w tej mierze złożą się na klimat, który będzie sprzyjał Państwa dyskusji. Życzę Państwu owocnych obrad, a wszystkim naszym gościom — miłych wspomnień z pobytu we Wrocławiu.

Show More