Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

W ramach działań wojennych zniszczona została m. in. Warszawa

Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Reparacje – Prof. Krzysztof Ruchniewicz o ostatniej dyskusji wokół odszkodowań wojennych dla Polski.

– Hartmut Koschyk – Pełnomocnik ds. mniejszości rządu RFN żegna się ze swoją funkcją.
– Kopice – Czy niemieckie mauzoleum odzyska swój dawny blask?

 

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce na temat reparacji wojennych od piątku w kioskach oraz jako e-paper na stronie http://wochenblatt.pl/abonnement/gazeta-epaper/.

 

***

 

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe des Wochenblatt.pl finden Sie Themen wie:

 

– Reparationen – Prof. Krzysztof Ruchniewicz über die Diskussion rund um Kriegsentschädigungen für Polen.
– Hartmut Koschyk – Der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten verabschiedet sich von seinem Posten.
– Koppitz – Wird das deutsche Mausoleum seinen alten Glanz wiedererhalten?

 

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen über die Kriegsreparationen schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf http://wochenblatt.pl/abonnement/gazeta-epaper/.

Show More