Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wissenswettbewerb zum Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrag / Konkurs wiedzy o traktacie polsko-niemieckim

 

Wissen Sie, was der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag ist, wollen Sie sich und Ihre Kenntnisse mit anderen messen? Dann nehmen Sie teil an unserem Wissenswettbewerb über den deutsch-polnischen Vertrag und gewinnen attraktive Preise, die vom deutschen Konsulat in Oppeln gesponsert wurden. Es geht los am 18. November!

 

Im Jahr 2016 begehen Deutschland und Polen das 25. Jubiläum der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Daher starten wir im Wochenblatt.pl ab dem 18. November unseren Wissenswettbewerb über diesen Vertrag. Der Wettbewerb läuft bis zum 15. Dezember.

 

Mitorganisator sowie Hauptsponsor ist das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln, das drei hochwertige Preise stiftet, und zwar eine Kaffeemaschine für den Gewinner, ein Wochenende im Hotel Dębowe Wzgórze für den zweiten Platz und ein Geschirr-Set als dritten Preis.

Regeln

1. Jede Woche wird im Wochenblatt.pl ein Teilnahmecoupon abgedruckt, auf dem drei Fragen zum Vertrag gestellt werden.

2. Für jede richtige Antwort wird 1 Punkt vergeben, sodass ein Teilnehmer von Anfang bis Ende des Wettbewerb maximal 12 Punkte erreichen kann.

3. Über die Position in der Rangliste entscheidet die Summe aller erzielter Punkte im Wettbewerb. Sollten mehr Teilnehmer die höchst mögliche Punktzahl erreichen, werden die Gewinner von den Organisatoren per Losverfahren ermittelt.

4. Die Preise überreichen wir den Gewinnern noch vor Weihnachten. Von der Verleihung berichten wir ausführlich in unserer Zeitung sowie auf der Internetseite www.wochenblatt.pl

5. Die Antworten sollten auf den bei Wochenblatt.pl abgedruckten Coupons geschrieben werden (wir nehmen keine Kopien oder Scans der Coupons an). Diese sollten dann an die Redaktion mit dem Kennwort „Vertrag“ geschickt werden. Den Einsendeschluss für die einzelnen Coupons geben wir jede Woche bekannt – es gilt das Datum auf dem Poststempel.

6. Teilnehmer des Wettbewerbs müssen damit einverstanden sein, dass die Produktionsgesellschaft „Pro Futura“ persönliche Angaben über sie sammelt und zu Zwecken des Wettbewerb nutzt.

8. Bedingung für den Erhalt eines der Preise ist die Angabe vollständiger persönlicher Daten sowie das Vorzeigen eines gültigen Personalausweises in der Redaktion des Wochenblattes.

9. Von der Teilnahme am Wettbewerb sind Mitarbeiter der Produktionsgesellschaft „Pro Futura“ sowie deren Familienmitglieder grundsätzlich ausgeschlossen.

WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!

 

 

 

Wiesz czym jest polsko-niemiecki traktat dobrosąsiedzki, lubisz rywalizację i pragniesz się sprawdzić na tle najlepszych? Wystartuj więc w Konkursie wiedzy o traktacie i zdobądź bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsora konkursu – Konsulat Niemiec w Opolu. Rozpoczynamy 18 listopada !

W roku 2016 Polska i Niemcy obchodzą 25-lecie istnienia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i przyjaznych stosunkach. W związku z tym od 18 listopada na łamach „Wochenblatt.pl” rozpoczynamy Konkurs wiedzy o traktacie, który potrwa do 15 grudnia Współorganizatorem i głównym sponsorem Konkursu jest Konsulat Niemiec w Opolu, który ufundował trzy niezwykle atrakcyjne nagrody główne, a mianowicie: ekspres do kawy dla zwycięzcy, weekend w hotelu Dębowe Wzgórze za zajęcie drugiego miejsca oraz serwis obiadowo-kawowy za trzecie miejsce.

REGULAMIN

O kolejności miejsc grających decydować będzie łączna liczba punktów, które uczestnicy naszej zabawy gromadzić będą od początku do końca konkursu. Jeżeli więcej grających uzyska największą liczbę punktów, zwycięzców organizatorzy wybiorą drogą losowania. Co tydzień na łamach naszej gazety będziemy publikować kupon z trzema pytaniami dotyczącymi treści i okoliczności podpisania traktatu. Nagrody wręczymy zwycięzcom na uroczystym zakończeniu konkursu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Uroczystość zrelacjonujemy na łamach naszej gazety oraz na naszej stronie www.wochenblatt.pl.

 

PUNKTACJA

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany będzie jeden punkt, a więc w konkursie uzyskać można maks. 12 punktów.

 

DLA GRAJĄCEGO

> Odpowiedzi należy wpisywać na drukowanych w naszej gazecie kuponach (kopii ksero nie uwzględniamy), które należy wysyłać na adres redakcji z dopiskiem „Traktat”. Termin nadsyłania poszczególnych kuponów podajemy na każdym z nich – należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

> Biorący udział w Konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół Producencki „Pro Futura”.

> Warunkiem wręczenia nagród zwycięzcom jest podanie pełnych danych osobowych oraz okazanie dowodu osobistego w siedzibie redakcji „Wocheblatt.pl”.

> W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Zespołu Producenckiego „Pro Futura” ani członkowie ich rodzin.

Show More