Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, August 17, 2022

W młynie krzyżackim

Wszyscy goście naszego prastarego hanzeatyckiego miasta oraz jego mieszkańcy znają dawny barbakan – oddział Muzeum Gdańska – Muzeum Bursztynu. Adres ten jednak już niedługo przejdzie do historii.

Od ponad roku trwają idące pełną parą prace nad nową siedzibą Muzeum Bursztynu. Już wkrótce nastąpi przeprowadzka do Wielkiego Młyna nad Kanałem Raduni.
Wielki Młyn, zbudowany w XV w. przez Krzyżaków, był największym zakładem przemysłowym średniowiecza. Jego przemyślnej konstrukcji nie powstydziliby się nawet starożytni Rzymianie. Młyn na przełomie wieków XIX i XX otrzymał napęd motorowy. Przetrwał do 1945 r., został jednak spalony przez Sowietów. Po odbudowie gościł w swych wnętrzach galerię handlową, a w okresie PRL nawet luksusowy sklep dla towarzyszy partyjnych – Pewex. Teraz Wielki Młyn stanie się Muzeum Bursztynu.

Uroczyste otwarcie planowane jest na 28 czerwca 2021 r. Na czterech piętrach budowli będzie dość miejsca na wystawy zarówno tradycyjne, jak i multimedialne.
Dotychczasowe Muzeum Bursztynu w dawnym więzieniu, a wcześniejszym barbakanie nie było dość przestronne i w byłych celach więziennych oraz izbie tortur trudno było pomieścić i odpowiednio zaprezentować wszystkie zbiory. Nowe pomieszczenia są na tyle duże, że zmieściłaby się w nich bez trudu – gdyby dziś istniała – legendarna Bursztynowa Komnata z Carskiego Sioła, a później królewieckiego zamku.

W tworzeniu nowego Oddziału Muzeum Gdańska mają także swój udział niektórzy członkowie Gdańskiej Mniejszości Niemieckiej (DDM), którzy, jak ich przodkowie, współtworzą kulturę rodzinnego miasta, wierni idei zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza: Wszystko dla Gdańska, czy też, cytując słowa zasłyszane w moim dzieciństwie: Serce dla Gdańska.

Krzysztof Jachimowicz
Vorsitzender der GMN

Show More