Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, May 28, 2022

Kultur/Bildung

Inne spojrzenie na rolnictwo

Andreas Hermes Akademie organizuje co roku „TOP Kurs – an den Grenzen wachsen Horizonte” dla młodych rolników z Niemiec. Dzięki współpracy Związku Śląskich Rolników z Deutscher Bauernverband der Vertriebenen możliwy jest udział w tym kursie również rolników ze Śląska. W tegorocznej, 47. edycji wziął udział 25-letni Rafał Poremba z Głogówka.

Read More …

Niezłomny Warmiak

W tym roku podolsztyńska gmina Gietrzwałd (Dietrichswalde) obchodzi 670-lecie istnienia. Wstępem do obchodów było uroczyste posiedzenie rady gminy, które odbyło się 19 maja w miejscowym ośrodku kultury i podczas którego rada gminy nadała pośmiertnie Adalbertowi Zinkowi honorowe obywatelstwo gminy. Dokument został wręczony Henrykowi Hochowi, przewodniczącemu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur, jako najbliższemu krewnemu Adalberta Zinka.

Read More …

Na rzecz większej ochrony języków mniejszościowych

W ramach konferencji, która odbyła się w 11 maja, zaprezentowano nową publikację Związku Towarzystw Stowarzyszeń. Jej tytuł brzmi „Droga do bezpiecznej przyszłości języka niemieckiego – mniejszość niemiecka o wdrażaniu Europejskiej Karty Językowej”, a jej treść omawia nie tylko problemowe kwestie w zakresie promowania języka niemieckiego, lecz także pomysły na to, jak wdrażanie Karty mogłoby przebiegać lepiej.

Read More …

Rodzinne miasto go doceniło

Frank Krawolitzki z Erlangen, były kętrzyniak, po 77 latach od ucieczki ze swego rodzinnego miasta został jego honorowym obywatelem.

Kętrzyńska Rada Miasta nadała 24 lutego Frankowi Lotharowi Krawolitzkiemu tytuł Honorowego Obywatela Kętrzyna. Odbierze go prawdopodobnie w maju. Wniosek o nadanie mu honorowego obywatelstwa złożyły wspólnie cztery kętrzyńskie organizacje: Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie, Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie, Stowarzyszenie „Blusztyn” ze Srokowa i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kętrzynie.

Frank-Lothar Krawolitzki urodził się w 1933 r. w Rastenburgu (obecnie Kętrzyn). Uczył się w Królewskim Gimnazjum im. Księcia Albrechta (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego). W 1945 r. rodzina Krawolitzkich uciekła przed Armią Czerwoną w głąb Niemiec i osiedliła się w Erlangen w Bawarii, gdzie mieszka do dziś.

Frank Krawolitzki bierze aktywny udział w życiu naszego miasta. W 1997 r., wraz z innymi działaczami z Polski i Niemiec, uczestniczył w założeniu Stowarzyszenia im. Arno Holza. Pomógł w odbudowie budynku po byłej loży masońskiej, który był już przeznaczony do rozbiórki. W loży ma obecnie siedzibę stowarzyszenie Arno Holza i kętrzyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej.

Od początku istnienia Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej udziela mu pomocy materialnej, finansowej i organizacyjnej. We współpracy ze Wspólnotą byłych mieszkańców Kętrzyna w Niemczech ufundował tablicę upamiętniającą doktora Ludwiga Diehla, dyrektora kętrzyńskiego szpitala, i siostry zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej,

Frank Krawolitzki udzielał pomocy finansowej i rzeczowej mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Był współorganizatorem partnerstwa miast Kętrzyn – Wesel i wymiany młodzieży.

Ściśle współpracuje z Liceum im. Kętrzyńskiego i Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. Organizował w nich wykłady, poparte przezroczami o Afryce i USA. Zbierał datki na małe projekty, naprawę dachu LO im. Kętrzyńskiego i na polsko-niemiecką wymianę młodzieży. W 1993 r. doposażył bibliotekę Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w historyczne książki i materiały dotyczące starego Kętrzyna.

Od 1996 r. stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie. Przekazuje dary rzeczowe, ubrania, książki i urządzenia rehabilitacyjne na potrzeby społeczności tego miasta. Każdego roku prowadzi w Niemczech zbiórkę pieniędzy na noworoczne prezenty dla dzieci członków i sympatyków stowarzyszenia w Kętrzynie.

Od 2016 r. wspiera działalność Stowarzyszenia „Blusztyn”, wzbogacając je o materiały programowe, stare zdjęcia, dokumenty historyczne o powiecie kętrzyńskim, pomocne do prowadzenia działalności stowarzyszenia.

Frank Krawolitzki od 1991 r. prowadzi działalność charytatywną na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie. Upamiętniając dziedzictwo kulturowe rodzinnego miasta i ziemi, w 2017 r. ufundował tablicę pamiątkową poświęconą nowej synagodze, która 1938 r. podczas Nocy Kryształowej została spalona przez nazistów. W 2017 r. Stowarzyszenie „Blusztyn” wspólnie z parafią ewangelicko-augsburską odsłoniło tablicę pamiątkową starej synagogi, której fundatorem był Frank Krawolitzki.

Frank Krawolitzki jest mistrzem w nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą, która bardzo chętnie słucha jego opowieści o świecie, a bywał i pracował w Wielkiej Brytanii, USA, Argentynie, Izraelu i w niektórych krajach afrykańskich.

Pomimo tylu zasług za przyznaniem honorowego obywatelstwa głosowało 9 radnych, przeciw 2, przy aż 9 wstrzymujących się. Jeden radny nie głosował.#

 

lek