Mniejszość niemiecka otrzymała postanowienie i zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilno Rejestrowy o wpisaniu partii – „REGIONALNA. Mniejszość z większością” do ewidencji, gdzie znajduje się pod numerem 375.