Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wizyta u partnerów

Dziś premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer przebywa z wizytą w województwie opolskim. Celem jest, po pandemii korony, spojrzenie wstecz na ostatnie 20 lat partnerstwa obu regionów.

 

W centrum uwagi były kontakty między dwoma regionami, które są oficjalnymi partnerami od 2001 roku. Premier Dreyer i Marszałek Buła podkreślają, że ta współpraca działa na wszystkich płaszczyznach, od kultury po gospodarkę. Według Malu Dreyera, umiejętności językowe Opolan odgrywają szczególną rolę w szczególności w tym ostatnim obszarze: – Wiemy, że jest tu wiele niemieckich firm, które się tu osiedliły i ma to związek z faktem, że język niemiecki jest tu również rozpowszechniony. Pracownicy po prostu znają język niemiecki”.

Po oficjalnym spotkaniu premier i marszałka województwa kontynuowano rozmowy z rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Po południu Malu Dreyer spotyka się również z uchodźcami z Ukrainy i wolontariuszami z Opola. W tym samym czasie przewodniczący parlamentu Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering oraz przewodniczący Sejmiku Rafał Bartek będą rozmawiać o dotychczasowej i przyszłej współpracy obu regionów.

 

Rafał Bartek und Malu Dreyer
Foto: Rudolf Urban

 

Ostatnim punktem programu jest wizyta w powstającym w Opolu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców. Tam premier przeprowadzi także rozmowy z przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Już na początku swojego pobytu podkreślała ona wagę mniejszości. „Partnerstwo z Nadrenią-Palatynatem działa również tak dobrze, ponieważ województwo opolskie opowiada się za pluralistycznym rozumieniem wspólnego życia i to bardzo dobrze wpływa na to partnerstwo – powiedział Malu Dreyer.

W trakcie rozmów z mniejszością niemiecką ma być omówiona m.in. aktualna sytuacja wokół planowanych cięć w nauce języka niemieckiego jako języka mniejszości.

ru

Show More