Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, February 7, 2023

Trend, który należy wspierać – Ambasador von Loringhoven w opolskim Urzędzie Marszałkowskim

Dzisiaj (04. 06. 2021 r.) pierwszą oficjalną wizytę w województwie opolskim rozpoczął ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr Arndt Freytag von Loringhoven, który spotkał się z władzami regionu opolskiego. W oficjalnym spotkaniu w opolskim urzędzie marszałkowskim udział wzięli – marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura oraz przewodniczący sejmiku województwa opolskiego Rafał Bartek.

 

Dr Arndt Freytag von Loringhoven zwrócił uwagę na to, że bilans współpracy województwa opolskiego z Republiką Federalną Niemiec jest bardzo pozytywny, zwłaszcza w sferze gospodarki: „W  tym pozytywnym bilansie ważna jest też rola mniejszości niemieckiej, jako pomostu pomiędzy regionem opolskim, a państwem niemieckim” podkreślił ambasador Niemiec. Na spotkaniu w urzędzie marszałkowskim rozmawiano miedzy innymi też o znaczeniu nauki języka niemieckiego oraz  roli kształcenia dualnego, powszechnego w Republice Federalnej Niemiec, jako dobrego przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

Wsparcie gospodarcze

„Podczas spotkania szczególną uwagę zwróciliśmy na olbrzymie wsparcie gospodarcze, jakie ze strony Niemiec otrzymuje województwa opolskie, bo to, jak prężnie rozwija się nasz region w ogromnym procencie jest zasługą partnerów niemieckich, którzy często są kooperantami z lokalnymi firmami. W wielu przypadkach też firmy niemieckie same lokują się w naszym województwie, rozwijając jego potencjał. Ten trend powinniśmy bardzo, bradzo mocno wspierać” powiedział marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i dodał: „Rozmawialiśmy też o tym, jak w regionie opolskim budujemy społeczeństwo obywatelskie, także w aspekcie współpracy z mniejszościami i jak je wspieramy. Podczas spotkania pozwoliłem sobie też zwrócić uwagę na to, że w XXX-leciu podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie my, jako województwo opolskie tak naprawdę w dobrym sąsiedztwie jesteśmy od 1945 roku, kiedy tutaj zjechaliśmy się z Ukrainy, czy z centralnej Polski, dołączając do mniejszości niemieckiej, która tutaj została. W tej konstelacji szybko musieliśmy zbudować dobre sąsiedztwo, byliśmy na to wręcz skazani. To spostrzeżenie dla Pana ambasadora było ciekawe i pokazało, że historia regionu opolskiego nie ma jedynie 30 lat”. Marszałek Andrzej Buła podkreślił również, że bardzo się cieszy z faktu, że ambasador Niemiec znalazł czas żeby nas odwiedzić i to w okresie, kiedy odbędzie się (w najbliższą niedzielę) pielgrzymka mniejszości narodowych i etnicznych na Górę Świętej Anny.

 

Sejmikvorsitzender Rafał Bartek, Botschafter Arndt Freytag von Loringhoven, Vizemarschallin Zuzanna Donath-Kasiura und Marschall Andrzej Buł.
Foto: UMWO

 

Olbrzymia rola mniejszości niemieckiej

Natomiast wicemarszałek województwa opolskiego z ramienia mniejszości niemieckiej, Zuzanna Donath-Kasiura podkreśliła, że rozmowa z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec była interesująca i wielowątkowa, w której duży nacisk położono na kwestie gospodarcze oraz na to, jak ważne jest funkcjonowanie niemieckich firm na terenie województwa opolskiego: „Ważną część naszego spotkania było również poruszenie kwestii nauczania dualnego, czyli powiązania rynku pracy z uczniami. Pan marszałek Andrzej Buła mówił o współpracy na poziomie uczelni, a ja zwróciłam uwagę na współpracy pomiędzy szkołami technicznymi, zawodowymi z konkretnymi firmami. Także z tymi, które mają niemiecki kapitał. Mówiliśmy też o olbrzymiej roli mniejszości niemieckiej w województwie opolskim oraz roli języka niemieckiego, dzięki któremu ten region się rozwija, a ludzie częstokroć mają zagwarantowaną nie tylko pracę, ale i możliwość dalszego rozwoju” relacjonuje Zuzanna Donath-Kasiura i kończy: „Podjęliśmy także temat współpracy w obszarze zdrowia i pomocy, jakie województwo opolskie otrzymuje ze strony landu Nardenia Palatynat. Zwróciliśmy także uwagę na bliską współpracę województwa opolskiego z ukraińskim regionem Iwano-Frankiwskim, podkreślając, że pomoc i doświadczenie, jakie otrzymywaliśmy i otrzymujemy z Niemiec staramy się teraz przenosić właśnie do Iwano-Frankiwska”.

Krzysztof Świerc

 

Ambasador w Opolu

Show More