Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Nadal bez tablic

Niedawno zrobiło się głośno o dwujęzycznych tablicach na stacjach kolejowych w gminie Chrząstowice. Te zdaniem posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego zostały postawione nielegalnie. Jednocześnie cztery górnośląskie gminy czekają na wpis do rejestru gmin mniejszościowych, aby móc ustawić dwujęzyczne tablice na wjazdach do miejscowości.

 

Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych dodatkowe nazwy miejscowości w języku danej mniejszości narodowej mogą zostać wprowadzone tylko w tym przypadku, gdy gmina jest wpisana do „Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości”. Aby znaleźć się w tym rejestrze, gmina musi za pośrednictwem wojewody i wraz z jego opinią złożyć wniosek do ministra spraw wewnętrznych. Ten weryfikuje dane zawarte we wniosku, a następnie przekazuje go do zaopiniowania Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Jeżeli opinia tej komisji jest pozytywna, wówczas gmina oraz miejscowości, które obejmował wniosek, jest wpisywana do rejestru, dodatkowe nazwy w języku mniejszości uznaje się za ustalone i wtedy gmina może przystąpić do wymiany tablic miejscowości.

 

W rejestrze dostępnym na stronach internetowych ministerstwa znajduje się 31 gmin z językiem niemieckim. Na wpis aktualnie czekają gminy Zawadzkie i Strzelce Op. (woj. opolskie) oraz Pietrowice Wielkie i Rudnik (woj. śląskie), przy czym ta ostatnia znajduje się już de facto w rejestrze ze swoją miejscowością Łubowice. Wszystkie samorządy złożyły wnioski w roku 2015 lub 2016, do dziś jednak brak decyzji.

 

Zu den Minderheitengemeinden gehört u. a. Leschnitz in der Oppelner Woiwodschaft. Foto: Archiv

Już w październiku 2019 r. opisywaliśmy przeciągający się proces wpisania gmin do odpowiedniego rejestru ministerialnego. Już wtedy poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla komentował, że może chodzić o decyzję polityczną i wskazywał na niechęć do realizowania praw mniejszości. My we wrześniu i październiku 2019 r. zwróciliśmy się z pytaniem do ministerstwa spraw wewnętrznych, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na kolejne zapytanie w roku 2020 również nie było reakcji. Przy tym portal internetowy naszraciborz.pl już w roku 2017 podał informację, że komisja odpowiedzialna za nazwy topograficzne wydała już pozytywną opinię w przypadku przynajmniej jednej z gmin. Czy teraz powodem zwłoki będzie pandemia koronawirusa?

 

Rudolf Urban

Show More