Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Młodzież może więcej

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej świętował w piątek wieczorem swoje 30. urodziny galą we Wrocławiu. Członkowie, byli członkowie, przyjaciele i przedstawiciele instytucji partnerskich byli tam, aby pogratulować i wspólnie świętować.

– To dla nas ważny dzień. Spotykamy się tu we Wrocławiu, gdzie były początki BJDM. Wraz z byłymi członkami i przyjaciółmi chcemy wspominać przeszłość BJDM i wspólnie patrzeć w przyszłość. Przede wszystkim więc zaprezentujemy tu nasze nowe projekty i inicjatywy – mówi Oskar Zgonina z Tarnowskich Gór, przewodniczący BJDM w Polsce. Oskar jest w zarządzie BJDM od sześciu lat. Kiedy wstępował do BJDM, nie myślał, że kiedyś będzie kandydował na przewodniczącego. – To była dla mnie wielka przygoda. Kiedy po raz pierwszy uczestniczyłem w projekcie BJDM, poznałem ludzi, którzy byli bardzo podobni do mnie pod względem historii rodziny oraz kultury i tożsamości. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język – mówi.

BJDM Mitglieder, die sich für die Organisation engagieren, wurden mit einer Statuette und Urkunde ausgezeichnet.
Foto: Manuela Leibig

Wspomnienia i uhonorowanie aktywnych członków
Najpierw odbyła się projekcja trzech filmów: o początkach, stanie obecnym i przyszłości BJDM. Następnie do panelu dyskusyjnego zaproszono byłych, bardzo aktywnych członków BJDM: pierwszy przewodniczący Krzysztof Bramorski wspominał początki organizacji, Sylwia Kołakowska opowiedziała, dlaczego została redaktor naczelną młodzieżowego pisma BJDM „Antidotum”, a Katrin Koschny wspominała czasy, gdy była przewodniczącą i kierownikiem biura BJDM. – Ponieważ zasłużeni ludzie, którzy zrobili wiele dla organizacji, są zwykle przy takich okazjach honorowani, chcemy zrobić to samo. Ale nie wobec zasłużonych, którzy zrobili coś przed laty, tylko młodych ludzi, którzy angażują się teraz – powiedziała prowadząca galę Zuzanna Herud, wiceprzewodnicząca BJDM. Statuetkę i dyplom otrzymali następujący członkowie: Oskar Zgonina, Zuzanna Herud, Weronika Koston, Dominik Duda, Katrin Koschny, Andrea Polański, Tomek Polednia, Joanna Ratuszna i Mattheus Czellnik. Uhonorowani zostali również partnerzy BJDM: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Rozwoju Śląska, Związek Niemieckich Stowarzyszeń, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz, jako osoby wspierające organizację, Joanna Hassa i Magdalena Prochota.

Schließlich konnten die geladenen Gäste ihre Glückwünsche aussprechen und Geschenke überbringen.
Foto: Manuela Leibig

Gratulacje
Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na przemówienia i gratulacje. Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger podkreślił w swoim wystąpieniu: – Zaangażowana młodzież jest gwarancją intensywnej i udanej współpracy polsko-niemieckiej w zjednoczonej Europie. BJDM realizuje wiele projektów, które łączą ludzi, a to jest szczególnie ważne.

Poseł Ryszard Galla podkreślił ambicje młodzieży z mniejszości niemieckiej. – Jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami, bo nasze biura w Opolu są jedno nad drugim. Często słyszę, nawet w sobotę i niedzielę, że młodzież jest na miejscu i pracuje nad swoimi pomysłami i planami. Były przewodniczący BJDM był przez lata moim asystentem – wspominał Ryszard Galla.

Mitglieder, Freunde des BJDMs und Vertreter von Partnerinstitutionen haben gemeinsam den 30. Geburtstag der Jugendorganisation der deutschen Minderheit gefeiert.
Foto: Manuela Leibig

Zaangażowanie polityczne
Rafał Bartek, przewodniczący TSKN w województwie opolskim oraz VdG, przyznał w swoim wystąpieniu, że nigdy nie był członkiem BJDM: – Czego dziś żałuję, widząc wszystkie inicjatywy BJDM. Jestem bardzo wdzięczny młodzieży za jej pracę. A szczególnie w tych trudnych czasach, w których jesteśmy, gdzie trzeba coś zrobić, głos młodzieży jest niesamowicie ważny. Kampania BJDM „U siebie w Polsce” nie tylko stanęła w obronie dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele organizacji młodzieżowych z innych partii, którzy wysłali sygnał, że dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości są częścią regionu. Nam dorosłym się to nie udało – mówił z podziwem w swoim wystąpieniu Rafał Bartek, dodając: – W 2008 r., kiedy postawiono pierwsze dwujęzyczne tablice, które często były zamalowywane, poczuliśmy się pozostawieni sami sobie. Nie było żadnej reakcji ze strony polityki, a tą kampanią udowodniliście, że młodzież może więcej. Podobnie było z kampanią „#sprachlos”, w której również udowodniliście, że młodzież potrafi więcej.

Der Vorsitzenden der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens, Henryk Wróbel, überreichte dem Vorsitzenden des BJDM, Oskar Zgonina und der Vizevorsitzenden Zuzanna Herud eine Spende für das anstehende Wohltätigkeitskonzert des BJDM.
Foto: Manuela Leibig

Kontynuacja
– Bardzo imponuje mi to, jak wiele zaangażowania i serca BJDM włożył w poprawę umiejętności językowych młodzieży poprzez liczne inicjatywy dotyczące sposobu przeżywania swojej tożsamości. Swoimi inicjatywami przekazuje wiedzę o mniejszości niemieckiej w Polsce i przełamuje uprzedzenia. Jestem głęboko przekonana, że młodzi ludzie są naszą przyszłością. To, co robi BJDM, jest godne podziwu – powiedziała Natalie Pawlik, federalna pełnomocnik ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych.

Wielu członków BJDM było dzień później na gali w Hali Stulecia we Wrocławiu, aby pomóc jako wolontariusze w przeprowadzeniu Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej. Kolejnym nadchodzącym projektem BJDM jest Konferencja Młodzieżowa, która tym razem odbędzie się w Krzyżowej. Ale najpierw, 24 września, zostanie wybrany nowy zarząd.

Manuela Leibig

Show More