Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

To nie są zwykłe lekcje niemieckiego

Semestr zimowy w szkołach zakończy się dopiero za kilka tygodni, ale uczniowie biorący udział w projekcie „Deutsch AG” już teraz odpoczywają, aż do rozpoczęcia zajęć po feriach zimowych. Bowiem kontynuacja tego udanego projektu jest już pewna.


Projekt „Deutsch AG”, finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec, adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, którzy do VI klasy uczyli się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, a po reformie szkolnictwa nie mają już tej możliwości. W ramach projektu oferowane są dwie dodatkowe lekcje tygodniowo. Są one organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć. Dzięki temu dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe oraz poszerzają wiedzę z zakresu regionalistyki, kultury i historii krajów niemieckojęzycznych. – Najważniejsze dla nas jest jednak to, aby dzieci pozbyły się zahamowań i nie bały się mówić po niemiecku – podkreśla Sybilla Dzumla, koordynatorka projektu.

Bez ocen, bez egzaminów, bez stresu
„Deutsch AG” w niczym nie przypomina zwykłych lekcji, podkreśla Izabela Bączyńska-Kurpiela, nauczycielka języka niemieckiego w Zielinie (gmina Strzeleczki). – Nie ma ocen, egzaminów, stresu. Atmosfera jest o wiele bardziej swobodna, a ja mam partnerskie relacje z uczniami. Współpraca układa się lepiej również dlatego, że grupa jest mała. A przede wszystkim uczniowie uczestniczą w lekcjach dobrowolnie – mówi germanistka. Tylko dwa razy w roku wiedza uczniów jest sprawdzana. – Na koniec każdego semestru przeprowadzany jest test online dla wszystkich uczestników „Deutsch AG”. Odbywa się on jednak tylko po to, by uczniowie i prowadzący zajęcia wiedzieli, czy i jakie postępy poczynili. I już teraz możemy z całą pewnością powiedzieć, że wyniki są coraz lepsze – podkreśla Anna Świtała, autorka programu nauczania dla „Deutsch AG”.

Rosnące zainteresowanie
W zakończonym właśnie semestrze w projekcie „Deutsch AG” wzięło udział prawie 1900 uczniów. – Projekt odbywa się na terenie całej Polski. Najwięcej grup mamy oczywiście w województwie opolskim, ale tym razem mieliśmy też 54 grupy w województwie śląskim i w sumie 15 w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Zainteresowanie jest coraz większe. Uczniowie uczestniczą w zajęciach, bo chcą, a nie dlatego, że muszą – podsumowuje Sybilla Dzumla. Tak więc projekt się rozwija. Kto wie jednak, czy będzie tak również w nadchodzących latach, po tym jak rząd RP zapowiedział cięcia w funduszach na nauczanie języków mniejszości.

Anna Durecka

Show More