Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwszy krok w dobrą stronę

Sabina Wylengowska, przewodnicząca Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, została pierwszym doradcą metodycznym nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w woj. warmińsko-mazurskim.

 

Sabina Wylengowska
Foto: Lech Kryszałowicz

 

Powierzenie zadań doradcom metodycznym odbyło się uroczyście podczas XII sesji Rady Powiatu w Nidzicy. W wydarzeniu tym uczestniczył Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty, który zlecił zadania doradców metodycznych nauczycielom z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego, wychowania fizycznego, religii, języka polskiego oraz języka mniejszości narodowej niemieckiej. Sabina Wylengowska jako doradca metodyczny została zatrudniona na 1/3 etatu. Zasięg jej działania obejmuje powiaty: nidzicki, szczycieński i działdowski.

 

Jak to się stało, że została metodykiem?

– Ogłoszono nabór, a ja się zgłosiłam – odpowiada Sabina. – Cieszę się, że nareszcie po tylu latach dostrzeżono, że doradca metodyczny z zakresu języka mniejszości narodowej niemieckiej jest potrzebny w naszym regionie. To w powiecie nidzickim jako pierwszym na Warmii i Mazurach zostały na życzenie rodziców wprowadzone zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Takie zajęcia odbywają się już w każdej szkole gminy Nidzica oraz po kilka w sąsiednich gminach powiatu nidzickiego. Jest to wielka szansa dla nas jako mniejszości niemieckiej, aby jeszcze bardziej zaistnieć w środowisku lokalnym. Traktuję tę pracę jako wyróżnienie, ale przede wszystkim jako ważne zadanie, misję – wyznaje.

 

Sabina Wylengowska germanistką jest od 15 lat. Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości zapoczątkował w woj. warmińsko-mazurskim w 2005 r. jej dziadek – nieżyjący już Albert Wylengowski, wówczas przewodniczący Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej. Wtedy z tej formy nauczania korzystało ponad stu uczniów w trzech szkołach tylko powiatu nidzickiego: w Szkotowie, Łynie i Nidzicy. W minionym roku szkolnym było ich już 2047 w 48 placówkach oświatowych w 8 powiatach. Potrzebę zatrudnienia doradcy metodycznego nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Sabina Wylegowska zgłaszała kuratorowi oświaty w Olsztynie już podczas konferencji „Język jako wyznacznik tożsamości mniejszości narodowej” w styczniu 2015 roku. Od 2017 r. zaś wspólnie z Justyną Stysiek, nauczycielką języka mniejszości narodowej niemieckiej w Węgoju, założyła grupę na Facebooku. Tam dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi nauczycielami.
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy to bardzo młoda placówka powiatu nidzickiego. Rozpoczął działalność 1 września 2019 r. Mieści się przy ul. Wyborskiej 12. Celem jego działalności jest podnoszenie poziomu zawodowego nauczycieli, doradztwo metodyczne, inicjowanie i popieranie wszelkich nowoczesnych form, metod i środków kształcenia.

Lek

Show More