Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsce na kreatywność i spontaniczność

 

Z Sybillą Dzumlą, koordynatorką projektu „Konsolidacja miejsc spotkań”, o minionym roku rozmawia Rudolf Urban.

„Konsolidacja miejsc spotkań” trwa od 2010 r., więc można ją nazwać najpopularniejszym projektem mniejszości niemieckiej w Polsce, prawda?

Tak, z biegiem lat projekt ten stał się z pewnością jednym z najbardziej popularnych działań, głównie dlatego, że chociaż istnieje regulamin, którego trzeba przestrzegać, to jednak jest dużo swobody i daje ono pole do kreatywności ludziom w organizacjach. Mogą więc realizować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, od małych warsztatów przez wykłady i publikacje po wyjazdy studyjne. W ten sposób można dostosować się do szczególnych preferencji członków danego koła terenowego czy organizacji. Ponadto mamy tutaj dużą elastyczność, ponieważ można spontanicznie, najpóźniej miesiąc przed planowanym działaniem, podjąć decyzję o jego zorganizowaniu. Nie trzeba więc planować z rocznym wyprzedzeniem, jak to ma miejsce w przypadku innych projektów.

 

Sybilla Dzumla
Foto: Marie Baumgarten

Powiedziała pani, że w ramach „Konsolidacji miejsc spotkań” jest dużo swobody. Mimo to co roku wybierany jest temat przewodni, którym w 2021 r. była historia kolei.

Nie chodziło jednak tylko o pociągi i linie, lecz także o poznanie dworców i innych obiektów oraz odkrycie, że w mniejszych miejscowościach także są piękne dworce, które dziś może i są zniszczone, ale po bliższym przyjrzeniu się dają wyobrażenie o swojej dawnej świetności. Temat podjęło wiele kół terenowych i organizacji, a celem ich wyjazdów studyjnych stały się nie tylko okazałe, wyremontowane dworce kolejowe w dużych miastach, lecz także poszukiwania w najbliższej okolicy.

 

Przejdźmy do liczb. Ile projektów zostało zrealizowanych w ramach „Konsolidacji miejsc spotkań”?

Ostatni rok był jeszcze trochę skomplikowany, ponieważ nadal istniało wiele ograniczeń, szczególnie w pierwszej połowie roku, w związku z czym to, co stanowi sedno projektu, czyli odbywanie spotkań, było zabronione. Jedyną możliwością były formaty online, gdzie uczestnicy siedzieli przed własnymi ekranami i tylko w ten sposób mogli się kontaktować. Począwszy od miesięcy letnich obserwowaliśmy, jak koła DFK zaczęły się na nowo budzić do życia i ponownie zaczęto planować wydarzenia bezpośrednie. Jesienią nastąpiła wręcz eksplozja zgłoszeń, bo ludzie wreszcie chcieli się znowu spotykać. Ostatecznie liczba małych projektów przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania na rok 2021, bowiem we wszystkich organizacjach mniejszości niemieckiej w całej Polsce zrealizowano takich projektów 720.

A zatem możemy liczyć na pomyślną kontynuację w 2022 r.?

Tak, projekt „Konsolidacji miejsc spotkań” będzie kontynuowany, jeśli dostaniemy zielone światło od Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zapewnia finansowanie. W 2022 r. chcemy jednak świadomie zrezygnować z formatów online, aby móc skupić się na sednie, czyli na spotkaniach. Wystartujemy w marcu i od tego czasu będzie można znów realizować małe projekty. Poszczególnym organizacjom przekażemy wówczas wszelkie bieżące informacje.

Show More