Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

O dobrej współpracy

Młodzież Mniejszości Niemieckiej, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego ruszają ze wspólną kampanią ponad podziałami, którą wspiera opolski urząd marszałkowski. Ma ona nie tylko promować wielokulturowość, ale też pokazać, że współpraca polsko-niemiecka jest ważna na różnych płaszczyznach.

Jak podkreślają przedstawiciele organizacji młodzieżowych, aktualnie widoczna jest polityka antyniemiecka i antymniejszościowa, ale mniejszość niemiecka jest częścią tego regionu, a współpraca z Niemcami od lat rozwija się w różnych obszarach. Dlatego w ramach kampanii organizatorzy ogłosili konkurs na temat dobrej współpracy, który skierowany jest do młodzieży z całego województwa opolskiego. – Celem jest, aby młodzi ludzie z własnej perspektywy pokazali, jakie zalety płyną ze współpracy polsko-niemieckiej na płaszczyźnie zarówno obywatelskiej, społeczno-kulturalnej, gospodarczej czy naukowej – mówi Weronika Koston ze Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Die Jugend hat eine Kampagne über Trennlinien hinweg gestartet. Im Bild (von links): die Beauftragte des Oppelner Woiwodschaftsvorstands für Multikulturalität, Zuzanna Herud, Weronika Koston vom BJDM und Maksymilian Polis vom Jugendform der Woiwodschaft Oppeln. Foto: Rudolf Urban

 

Organizatorzy zapraszają do udziału osoby w wieku od 15 do 26 lat, które w kreatywny sposób podejdą do tego tematu. – Może to być film, komiks albo klasyczny tekst. W tym zakresie nie stawiamy żadnych konkretnych wymagań, ponieważ liczy się osiągnięcie efektu, a więc przybliżenie stosunków polsko-niemieckich młodemu pokoleniu – wyjaśnia Weronika Koston. Prace konkursowe w formie filmiku można przesyłać do nas do 24 lipca.

Także kolejne inicjatywy w ramach kampanii mają promować wielokulturowość, a współdziałanie trzech młodzieżowych organizacji z regionu ma pokazać, że dobra współpraca polsko-niemiecka jest wartością dodaną dla wszystkich stron, co podkreśla Maksymilian Polis, przewodniczący Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego: – Cieszymy się, że ta nasza współpraca się poszerza i że możemy kolejny raz razem działać. My wiemy, że wielokulturowość cechuje nasz region i warto o to dbać.

Przypomina przy tym, że partia rządząca kilka miesięcy temu zdecydowała o zmniejszeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego. – A przecież nie tylko w naszym regionie znajomość tego języka jest ważna. Jednak ktoś tę dotychczasową zgodę chce burzyć. My zaś chcemy powrócić do jej budowania – dodaje Maksymilian Polis.

Więcej informacji o konkursie na temat dobrej współpracy oraz całej kampanii młodzieżowej na stronie www.bjdm.eu

ru

 

Show More