Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wer war Richard Rubin? / Kim był Richard Rubin?

W willi Richarda Rubina dziś mieści się przedszkole.
Foto: Wikipedia

 

In Georgenberg (Miasteczko Śląskie) hat der Stadtrat am Montag (30.11.) beschlossen, an Richard Rubin, einen deutschen Arzt und Sozialaktivisten aus der Vorkriegszeit, mit einer Gedenktafel zu erinnern. Der Antrag dazu kam von der Deutschen Minderheit.

 

Der DFK Tarnowitz, dem auch die Deutschen aus Georgenberg angehören, hatte sich Anfang Oktober dieses Jahres mit einer Petition an die Stadtverwaltung gewandt. Ziel der Petition war es, auf den Mangel an näheren Informationen über Richard Rubin hinzuweisen. „Dabei handelt es sich ja um eine Persönlichkeit mit großen Verdiensten um unsere Stadt, wie beispielsweise der von ihm einst gegründete und heute nach ihm benannte Stadtpark beweist“, sagt Roman Boino vom DFK Tarnowitz und stellvertretender Stadtratsvorsitzender in Georgenberg.

Auf der Sitzung am Montag wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Die Anfertigung und Enthüllung der Gedenktafel in der Nähe des Parkbrunnens wird nun für Mitte nächsten Jahres erwartet. „Dann, so hoffen wir, wird es keine solchen Einschränkungen wie jetzt geben und auch das Wetter wird vermutlich besser mitspielen“, so Roman Boino.

 

Arzt und Sozialaktivist

Richard Rubin wurde 1846 geboren und war in Georgenberg als Arzt tätig. In den 1880er Jahren kaufte er von einem Einwohner der Stadt ein recht großes Gelände, wo er eine Villa baute und einen Park anlegte. „Bis zum heutigen Tag gibt es dort einige der Pflanzen, die auf Rubins Veranlassung gepflanzt wurden. Er wollte den Park übrigens nicht nur für sich selbst schaffen, sondern er lud die Bewohner der Stadt immer wieder dorthin ein. Deshalb ist es schön, dass der Park auch heute noch uns allen dient“, sagt Stadtrat Boino und fügt hinzu, dass Richard Rubin neben seinem medizinischen Dienst auch ein Mensch mit Gemeinsinn war. So war er u.a. Mitbegründer der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, die 1920 ins Leben gerufen wurde.

Während der Schlesischen Aufstände und des Plebiszits 1921 plädierte Rubin, ein erklärter Deutscher, für einen Verbleib Oberschlesiens innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches und setzte sich stark dafür ein, weshalb ihm die polnischen Bewohner Georgenberg fortan nicht gerade wohlgesonnen waren. Er starb ein Jahr nach dem Plebiszit 1922. Sein Besitz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht, seine Villa beherbergt noch immer einen Kindergarten und der Park wird von den Stadtbewohnern zur Erholung genutzt.

 

Weitere Pläne

Roman Boino freut sich, dass dieser für die Entwicklung der Stadt engagierte Bürger nun eine Gedenktafel erhält. Mehr als das: „Wir planen auch eine Broschüre, in der wir neben Rubin noch weitere für unsere Stadt wichtige deutsche Einwohner aus der Vorkriegszeit vorstellen werden. Ich würde mir auch wünschen, dass es uns in Zukunft gelingt, die Sonnenuhr, die Richard Rubin einst im Park aufstellen ließ, wiederherzustellen. Ich hoffe, dass diese Idee ebenfalls verwirklicht werden kann“, sagt Roman Boino.

 


 

Władze Miasteczka Śląskiego na poniedziałkowej (30.11.) sesji rady miejskiej podjęły uchwałę w sprawie upamiętnienia Richarda Rubina, przedwojennego niemieckiego lekarza i społecznika. O przybliżenie tej postaci mieszkańcom wnioskowała mniejszość niemiecka.

 

Zarząd koła DFK w Tarnowskich Górach, do którego należą również Niemcy z Miasteczka Śl., zwrócił się z petycją do władz miasta na początku października tego roku. Celem petycji było wskazanie na brak bliższych informacji o Richardzie Rubinie. – A jest to osoba niezwykle zasłużona dla naszego miasta, o czym świadczy choćby nazwany jego imieniem park miejski, który on kiedyś sam zakładał – mówi Roman Boino, członek DFK w Tarnowskich Górach i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

Na poniedziałkowej sesji stosowna uchwała została przyjęta, zaś wykonanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej niedaleko fontanny parkowej ma nastąpić w połowie przyszłego roku. – Wtedy też, mamy nadzieję, nie będzie takich obostrzeń jak teraz, no i pogoda będzie zapewne bardziej sprzyjać – mówi Roman Boino.

 

Lekarz i społecznik

Richard Rubin urodził się w 1846 i pełnił w Miasteczku Śl. funkcję lekarza. W latach osiemdziesiątych XIX w. kupił spory teren od jednego z mieszkańców miasta i wybudował na nim willę oraz założył park. – Do dziś znajdują się tam niektóre rośliny zasadzone na polecenie Rubina. On sam parku nie chciał zachować tylko dla siebie i zapraszał do niego mieszkańców miasta. Dlatego piękne jest to, że dziś park nadal służy nam wszystkim – mówi radny Boino i dodaje, że Richard Rubin był nie tylko medykiem, ale także wielkim społecznikiem. Należał on bowiem m.in. do twórców tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1920 r.

W czasie powstań śląskich i plebiscytu Rubin, który podkreślał swoją niemiecką narodowość, opowiedział się za pozostaniem Górnego Śląska w granicach Niemiec i mocno te zabiegi wspierał, co nie przysporzyło mu przychylności ze strony polskich mieszkańców Miasteczka. Zmarł rok po plebiscycie, w 1922 r. Jego własność po II wojnie światowej została znacjonalizowana, w willi do dziś mieści się przedszkole, zaś park służy mieszkańcom do odpoczynku.

 

Kolejne plany

Roman Boino cieszy się, że ten zaangażowany w rozwój miasta mieszkaniec otrzyma teraz tablicę pamiątkową. Na tym jednak nie koniec. – Planujemy także wydanie broszury, w której zaprezentujemy obok Rubina kolejnych ważnych dla naszego miasta niemieckich mieszkańców z czasów przedwojennych. Chciałbym także, aby w przyszłości udało się odtworzyć postawiony niegdyś w parku przez Richarda Rubina zegar słoneczny. Mam nadzieję, że i ten pomysł uda się zrealizować – opowiada Roman Boino.

 

Rudolf Urban

Show More