Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wiele planów

Członkowie zarządu VdGEM podczas zgromadzenia, od lewej: wiceprzewodniczący Gerard Wichowski, przewodniczący Henryk Hoch, skarbnik Barbara Rużewicz. Jako gość – Maria Neumann z VdG w Opolu (po prawej).

18 marca w siedzibie Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Niedźwiedzia Łapa” w Mrągowie odbyło się tegoroczne zgromadzenie delegatów Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur (VdGEM). Gościem spotkania była Maria Neumann ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (VdG) w Opolu.

 

Na zgromadzeniu, które przebiegło w spokojnej atmosferze, stowarzyszenia członkowskie VdGEM reprezentowało 21 delegatów. W obszernym sprawozdaniu z prac zarządu VdGEM jego przewodniczący Henryk Hoch przedstawił różnorodne formy działalności poszczególnych stowarzyszeń. Do najważniejszych z nich zaliczały się uroczystości z okazji 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie, a także warsztaty poświęcone przyszłości mniejszości niemieckiej pt. „Mniejszość 2030”, których kontynuacją będzie kolejne spotkanie – w połowie maja 2017 r.

 

Pewne ożywienie nastąpiło podczas dyskusji o sprawach finansowych z uwagi na pojedyncze opóźnienia w rozliczeniach, które utrudniają działalność VdGEM, oraz ze względu na wprowadzenie przez polskie ministerstwo nowych wymogów formalnych. Także w kwestii tzw. świeżych środków finansowych dostarczanych za pośrednictwem VdG pojawiły się według Marii Neumann zmiany, na temat których obiecała ona przekazać w bliskiej przyszłości dokładniejsze informacje.

 

Kolejnym punktem w dyskusji była strona internetowa VdGEM oraz propozycja utworzenia strony na serwisie Facebook, co powiązano z koniecznością składania wniosków w formie elektronicznej. W rezultacie zgłoszono pomysł zaangażowania osoby, która mogłaby wspomagać poszczególne stowarzyszenia w składaniu wniosków oraz zajęłaby się prowadzeniem stron. Pozostaje pytanie, czy byłaby możliwość uzyskania funduszy na sfinansowanie takiego stanowiska.

 

Uwe Hahnkamp

 

Show More