Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjaźń polsko-niemiecka przez duże „P”

W ostatnich miesiącach niektórzy aktorzy polityczni próbowali ją zakłócić. Ponad 40 młodych Niemców i Polaków postanowiło zasygnalizować swój sprzeciw, organizując wspólną konferencję.

Konferencja Młodzieżowa jest jednym ze sztandarowych projektów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Co roku poświęcona jest innemu tematowi, który porusza młodzież i młodych dorosłych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem przyjaźni polsko-niemieckiej. BJDM nie organizował konferencji sam, lecz wspólnie z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i Samorządem Studenckim Uniwersytetu Opolskiego.

– U nas na Opolszczyźnie stosunki polsko-niemieckie odgrywają dla młodzieży dużą rolę – powiedział Maksymilian Polis, przewodniczący Forum Młodzieży. – Dorastamy w zróżnicowanym społeczeństwie, w którym wielu ma związki z Niemcami. Dlatego chcemy również działać przeciwko negatywnemu PR-owi, który jest głoszony przez bardzo konserwatywnych polityków. Myślę tu o zagadnieniu reparacji czy cięciach w nauczaniu języka mniejszości. Opolszczyzna była i powinna być nadal znana jako spokojny region polsko-niemiecki.

Bei der Jugendkonferenz diskutierten auch der deutsche Generalkonsul Martin Kremer und der Koordinator für deutsch-polnische Zusammenarbeit Dietmar Nietan mit den Teilnehmenden.
Foto: Andrea Polański

Sedno sprawy: komunikacja
Wszystko jest kwestią interpretacji – tak można by podsumować warsztaty, jakie odbyły się podczas konferencji. W warsztatach Karoliny Osietzki „Współpraca i komunikacja” uczestnicy przyglądali się procesom zachodzącym w różnych zadaniach grupowych i symulacjach. Szczególnie w pracy z młodzieżą niezwykle ważne jest świadome i jasne wyrażanie spraw, a młodzież uczyła się tego w sposób twórczy.
Drugie warsztaty dotyczące komunikacji międzykulturowej zaproponował Szymon Kopiecki. –Myślę, że to, co jest bardzo ekscytujące dla młodzieży z mniejszości niemieckiej w Polsce, to fakt, że są to ludzie, którzy w zasadzie żyją pomiędzy dwoma kulturami. To znaczy, że pod względem tożsamości czują się Niemcami, ale mieszkają w Polsce, i w ten sposób łączą w sobie obie kultury, i dlatego warto zobaczyć, jakie piętno wycisnęły na nich te kultury. Tym się właśnie zajęliśmy i przeanalizowaliśmy temat – mówi Kopiecki.

Niemcy w Polsce. Polacy w Niemczech
Uczestnicy wiedzieli już, jakie jest lokalne spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie i jak widzi je sama młodzież, albo dowiedzieli się tego najpóźniej na konferencji. Ale jak wygląda sytuacja na poziomie państwowym, dyplomatycznym? Odpowiedzi na to pytanie dostarczyła debata z udziałem Dietmara Nietana, koordynatora rządu Niemiec ds. współpracy polsko-niemieckiej, oraz Martina Kremera, konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu. Pytania zadawane przez moderatora Lucjana Dzumlę nie były jednak przypadkowe, bowiem członkowie grupy sami je przygotowali, chcąc się dowiedzieć: jakie konkretne kroki zamierza podjąć rząd federalny w związku z dyskryminacją mniejszości niemieckiej, czy spotkania z ministrem Czarnkiem przyniosły jakieś rezultaty, jak polskie żądania reparacji wpływają na relacje na poziomie społeczeństwa obywatelskiego obu krajów czy też jak paneliści oceniają prawa Polaków w Niemczech.

– Jestem dość mocno zainteresowany tematem debaty – opowiada jej uczestnik Marcin Hellbach z Nakła. – Ponieważ jestem z mniejszości niemieckiej, widzę siebie jakoś pomiędzy – pomiędzy Niemcami a Polską. Jesteśmy przecież sąsiadami, a dobre relacje mają ogromne znaczenie zarówno polityczne, jak i gospodarcze – mówi Marcin. Natalia Kowerek z Nysy również uważa, że Niemcy i Polacy powinni pielęgnować przyjaźń. – Dla nas, młodych ludzi, różnorodność jest zawsze wzbogaceniem. Postrzeganie Niemców w naszym regionie przez negatywny pryzmat historii nic nie daje, a jedynie podsyca nienawiść, i temu właśnie powinniśmy wspólnie zapobiegać – mówi Natalia.

Andrea Polański

Show More