Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dialog i współpraca (+Foto)

W gmachu Filharmonii Opolskiej w poniedziałkowy wieczór (14.11) po raz piąty przyznano „Mosty Dialogu”. Nagroda została ustanowiona w 2010 r. przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Województwa Opolskiego.

Sejmabgeordneter Ryszard Galla Foto: Mateusz Koszyk

– Nagrodzie przyświeca zadanie przedstawienia teraźniejszości i przeszłości, wielokulturowości, a także obecnego obrazu województwa opolskiego. W województwie zamieszkanym tak licznie przez obywateli narodowości niemieckiej propagowanie wiedzy o regionie jest nieodłącznym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Połączmy siły i działajmy wspólnie na rzecz ochrony naszego regionu, szczególnego miejsca na mapie Europy i świata. „Mostami Dialogu” honorujemy tych, którzy dbają o autentyczny dialog międzykulturowy w naszym województwie – powiedział w swoim wystąpieniu jeden z przewodniczących jury Ryszard Galla, dodając: – Spotkaliśmy się kilka razy, aby przejrzeć zgłoszone propozycje. Byliśmy wyjątkowo jednomyślni co do zwycięzców.

Marschall der Woiwodschaft Oppeln Andrzej Buła Foto: Mateusz Koszyk

Z kolei drugi przewodniczący jury, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, powiedział: – Uważam się za wielkiego szczęściarza, że jestem wśród ludzi, którzy tak samo rozumieją dialog i współpracę. Jesteśmy świadomi, że obecna sytuacja polityczna nie zachęca do dialogu i współpracy. Zwłaszcza ci, którzy mają na nią wpływ, wolą szukać wroga i przejść do ataku, niż podjąć wysiłek, byśmy dialog i współpracę rozumieli dokładnie tak samo. Jeśli nie mamy szczerości w sercach i mądrości w umysłach, pięknie skomponowane słowa o współpracy i dialogu są tylko pustymi frazesami.

Der Preis in der Kategorie Institution wurde von Marcin Husak, dem Direktor des Neustädter Landes entgegen genommen. Den Preis übergaben Zuzanna Donath-Kasiura, Vizemarschallin der Woiwodschaft Oppeln (links) und Joanna Filipczyk, Direktorin der Galerie der Zeitgenössischen Kunst in Oppeln. Foto: Mateusz Koszyk

Instytucja
W kategorii instytucja nominowano: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Bibliotekę Miejską w Opolu. Zwycięzcą tej kategorii zostało Muzeum Ziemi Prudnickiej, które jest instytucją kultury gminy Prudnik i promuje historię ziemi prudnickiej poprzez publikacje oraz różne spotkania i warsztaty.
Nagrodę odebrał Marcin Husak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. – Moja prudnicka ojczyzna jest wciąż nieznaną krainą. Ale to także kraina o wielowymiarowej tożsamości i wielkim dziedzictwie. Tutaj na przestrzeni dziejów Czesi, Niemcy i Polacy – katolicy, protestanci czy Żydzi – na co dzień urzeczywistniali marzenia o krainie mlekiem i miodem płynącej. Muzeum Ziemi Prudnickiej to przede wszystkim miejsce pamięci. Naszą rolą jest zachowanie tej pamięci i uświadamianie nie tylko historii, lecz także potrzeby dialogu – mówi dyrektor Husak.

Maria Sikora, Vizevorsitzende des Vereins Pro Liberis Silesiae.
Foto: Mateusz Koszyk

Organizacja
W kategorii organizacja nominowano: Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe oraz Komisję Historyczną dla Powiatu Prudnickiego (Górny Śląsk). Zwycięzcą w tej kategorii zostało Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae. – Jesteśmy tak szczęśliwi! Wiem, że na tę nagrodę pracowali wszyscy, członkowie stowarzyszenia, pracownicy, nauczyciele naszych szkół i przedszkoli. Największą pracę wykonała jednak liderka naszego stowarzyszenia Margarethe Wysdak, która niestety nie mogła być tu dzisiaj, ponieważ jest za granicą, gdzie znów organizuje coś dla naszego stowarzyszenia – powiedziała Maria Sikora, wiceprezes Pro Liberis Silesiae.

Ingeborg Odelga, Siegerin in der Kategorie Menschen, mit Rafał Bartek, dem Vorsitzenden des VdG, der SKGD und des Oppelner Sejmiks (links) und dem Bürgermeister von Proskau Krzysztof Cebula.
Foto: Mateusz Koszyk

Ludzie
Nominowani w kategorii ludzie to: Joanna Rostropowicz, która działa na rzecz ochrony i rekonstrukcji dziedzictwa regionalnego (więcej o jej pracy czytaj na stronie 6); Ingeborg Odelga, poetka związana z Prószkowem, która promuje mniejszość niemiecką w gminie Prószków; oraz Gerard Wons, pasjonat badań regionalnych. Laureatką została Ingeborg Odelga, która podziękowała za nagrodę w dwóch językach. – Pani Ingeborg Odelga jest osobą, która zdecydowanie zasługuje na taką nagrodę, bowiem całym swoim życiem udowodniła, jak ważny jest dialog, dwujęzyczność oraz przywiązanie do tradycji i ojczyzny. Pani Odelga uosabia to wszystko swoim życiem – mówi Lucjan Dzumla, dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Direktor des Deutschen Polen Institutes in Darmstadt Prof. Dr. Peter Oliver Loew nahm den Preis die „Goldene Brücke des Dialogs“ aus den Händen von Marschall Andrzej Buła (links) und dem Sejmabgeordneten Ryszard Galla entgegen. Foto: Mateusz Koszyk

„Złoty Most Dialogu”
„Złoty Most Dialogu” 2022 trafił do Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, ośrodka zajmującego się polską historią, polityką, kulturą i społeczeństwem oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Nagrodę odebrał jego dyrektor prof. dr Peter Oliver Loew. – Dzięki nagrodzie będziemy pamiętać, że także tu na Górnym Śląsku mamy braci i siostry w duchu, którzy również pracują nad poprawą stosunków polsko-niemieckich, nad wprowadzeniem obrazu sąsiada do swoich społeczeństw. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy nie wszyscy w naszych obu krajach pracują nad pogłębieniem tego dialogu i współpracy – stwierdził dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich.

Tekst: Manuela Leibig
Foto: Mateusz Koszyk

 

Show More