Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Petycje do wójta

Podczas sesji Rady Gminy Strzeleczki (powiat krapkowicki) w czwartek ubiegłego tygodnia radni debatowali o zachowaniu dotychczasowej liczby godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach na terenie gminy. Wcześniej wójt gminy pozostawił bez rozpatrzenia petycje mieszkańców i grupy radnych w tej sprawie.

Od momentu podpisania rozporządzenia o zredukowaniu godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości przedstawiciele mniejszości niemieckiej zabiegali, aby w takiej sytuacji samorządy z własnych budżetów dalej finansowały trzy godziny języka niemieckiego w szkołach i klasach, w których dotychczas taka nauka się odbywała. W większości wypadków opolskie samorządy albo deklarowały takie rozwiązanie, albo stwierdziły, że zachowają przynajmniej dwie godziny (jedna pozostała po decyzjach ministerstwa edukacji i druga finansowana przez gminę).

Birgit Sippel will die Minderheit unterstützen. Foto: Rudolf Urban

Nieliczne samorządy uznały natomiast, iż po prostu wprowadzą w życie zapisy rozporządzenia, przez co w tych gminach niemiecki jako język mniejszości będzie nauczany jedynie jedną godzinę w tygodniu. Do takich gmin należą również Strzeleczki. Z decyzją tamtejszego wójta Marka Pietruszki nie zgadza się jednak część mieszkańców, którzy wystosowali petycje w sprawie zachowania trzech godzin języka niemieckiego. Wójt z formalnych względów pozostawił petycje bez rozpatrzenia, a pytany o sprawę mówił, że wystosował prośbę o informację publiczną do ościennych gmin, jak one odnoszą się nauczania języka niemieckiego.

Mieszkańcy nie dali za wygraną i po raz kolejny złożyli petycje, tym razem do rady gminy, która na ostatniej sesji przekazała je do rozpatrzenia wójtowi Markowi Pietruszce. Podczas obrad, w których udział wzięli również wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura i przewodniczący opolskiego sejmiku Rafał Bartek, wójt podkreślał, że samorządowi brakuje środków na utrzymanie trzech godzin języka, co jednak podważali zarówno niektórzy radni gminni, jak i biorący udział w dyskusji Rafał Bartek.

Czy od 1 września uczniowie w szkołach prowadzonych przez gminę Strzeleczki będą więc mieli więcej niż jedną godzinę języka niemieckiego jako języka mniejszości, okaże się po odpowiedzi na petycje mieszkańców.

ru

Show More