Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Migranci mają trudniej

 

Z dr Sabiną Kubiciel-Lodzińską z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej o konkursie dla opolskich firm zatrudniających obcokrajowców rozmawia Anna Durecka.

 

Dr. Sabina Kubiciel-Lodzińska
Foto: privat

 

 

Skąd pomysł na konkurs „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”?

Od 2006 roku zajmuję się badaniem imigracji zarobkowej do województwa opolskiego. W odpowiedziach zarówno pracodawców, jak i zagranicznych pracowników zawsze pojawiały się dodatkowe warunki zatrudnienia oferowane przez firmy oraz oczekiwane przez cudzoziemców. Okazywało się, że w przypadku zagranicznych pracowników pracodawca poza standardowymi obowiązkami ma jeszcze różne dodatkowe, wynikające z tego, że zatrudnia obcokrajowców, np. konieczność zapewnienia im mieszkania lub pomocy w jego znalezieniu, pomoc w załatwieniu formalności związanych z pracą i pobytem.

Kwestie zatrudniania obcokrajowców są tym bardziej istotne w czasie pandemii, bo migranci to grupa, która w sytuacjach kryzysowych zwykle ma najtrudniejszą sytuację. Z badań przeprowadzonych w lipcu 2020 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wynika, że w przypadku redukcji zatrudnienia rozwiązywano umowy przede wszystkim z cudzoziemcami (63,4%), w mniejszym stopniu z cudzoziemcami i Polakami (21,1%) lub z samymi Polakami (15,5%). Międzynarodowa Organizacja Pracy w związku z pandemią zwracała uwagę, że cudzoziemscy pracownicy – i dotyczy to sytuacji na całym świecie – mają ograniczony dostęp do służby zdrowia lub nie wiedzą, jak mogą z niej skorzystać. Trudniej jest im uzyskać świadczenia socjalne i to oni pierwsi tracą pracę, a bywa, że nie mają jak wrócić do krajów pochodzenia.

 

 

Czy każda firma zatrudniająca cudzoziemców może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej trzech cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia), w ciągu ostatnich dwóch lat nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli są w kontekście zatrudnienia cudzoziemców tzw. pracodawcami użytkownikami. Żeby przystąpić do konkursu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online.

 

 

Co będzie brane pod uwagę przy wyborze „firmy przyjaznej obcokrajowcom”?

Pod uwagę będziemy brać różne czynniki, m.in. sposób zatrudnienia cudzoziemca, czyli czy otrzymuje umowę o pracę czy jest zatrudniany w inny sposób. Pytamy także o to, jakie dodatkowe świadczenia lub pomoc pracodawca oferuje zagranicznym pracownikom. Chodzi m.in. o zakwaterowanie, transport z pracy i do pracy, szkolenia zawodowe, pomoc w legalizacji pobytu lub w różnych sytuacjach kryzysowych. W firmach, które zatrudniają liczniejsze grupy cudzoziemców, częstą praktyką jest wyznaczanie jednego z pracowników do „opieki” nad pracującymi w niej cudzoziemcami. Będziemy także brali pod uwagę to, na jaką pomoc ze strony pracodawcy mogą liczyć obcokrajowcy w związku z pandemią.

 

 

W jaki sposób zostaną nagrodzeni najlepsi pracodawcy?

Nagrodą dla laureata konkursu będzie tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Zamierzamy także w oparciu o doświadczenia firm, które przystąpią do konkursu, przygotować katalog dobrych praktyk, poprzez który chcemy promować najlepszych pracodawców.

 

 

Więcej informacji o konkursie, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajduje się na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej https://weiz.po.opole.pl/ oraz na stronach: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, agencji pracy APN oraz patrona konkursu – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Show More