Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Promować wielokulturowość

W tym roku po raz piąty będą rozdane nagrody „Mosty Dialogu”. O idei nagrody i zgłaszaniu kandydatów do niej rozmawiamy z Lucjanem Dzumlą, dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Skąd wzięła się idea nagrody „Mosty Dialogu”?

Nagroda została ustanowiona 15 lat temu i przekazywana jest co trzy lata przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jest ona ustanowiona po to, aby uhonorować ludzi, instytucje i organizacje, które szczególnie zasłużyły się w pielęgnowaniu i promowaniu wielokulturowości, która jest bogactwem naszego regionu.

Lucjan Dzumla
Foto: HDPZ

Nie chodzi więc o wielkie organizacje i znane osobistości, ale o „ludzi stąd”, których kandydatura wpłynie do kapituły nagrody?

Dokładnie. To jest plebiscyt, więc każdy może zgłosić osobę lub instytucję, którą uważa za godną tej nagrody. I to nie są organizacje ogromne, międzynarodowe. Nie, nam zależy, aby byli to lokalni działacze i lokalne organizacje.
Oprócz tego przyznawana jest specjalna nagroda – „Złote Mosty Dialogu”. W tym przypadku rzeczywiście nagradzane są instytucje lub osoby z „wielkiego świata”. Przypomnę tylko, że pierwszymi laureatami „Złotych Mostów” byli premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl, a potem m.in. abp Alfons Nossol i premier Nadrenii-Palatynatu Kurt Beck czy Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. I w tym przypadku kapituła sama typuje osoby lub instytucje, które zostaną uhonorowane tą specjalną nagrodą.
W przypadku wspomnianego plebiscytu także kapituła ostatecznie podejmuje decyzję, ale laureata wybiera właśnie spośród nadesłanych nam przez mieszkańców regionu kandydatów. Dlatego cieszymy się z każdego zgłoszenia.
Co do samej kapituły, składa się ona z przedstawicieli mniejszości niemieckiej, członkiem jest również marszałek województwa oraz reprezentanci ważnych instytucji kulturalnych naszego regionu.

A jak i do kiedy można zgłosić swojego kandydata do nagrody „Mosty Dialogu”?

Sprawa jest prosta: formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej i tam można go wypełnić bezpośrednio online, lub wydrukować i wypełniony dostarczyć do naszej siedziby w Opolu (ul. 1 Maja 13/2). Zgłoszenia przyjmujemy do końca września w trzech kategoriach: ludzie (szczególni działacze na rzecz naszego regionu), instytucje (np. szkoły, muzea, urzędy gmin i powiatów), organizacje (stowarzyszenia lokalne).
Na początku października zbierze się kapituła i rozpocznie prace nad wyborem tegorocznych laureatów nagrody.

Cały proces zakończy zapewne uroczysta gala?

Tak. Galę planujemy na 14 listopada i chcielibyśmy ją zorganizować w Filharmonii Opolskiej. Będzie to, podobnie jak w poprzednich edycjach, bardzo uroczyste wydarzenie.

Rozmowę prowadził Rudolf Urban

Show More