Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Problemy kadrowe

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej do szkół z dniem 1 września 2024 r. wracają 3 godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. I choć w środowisku mniejszości niemieckiej panuje ogólne zadowolenie z zaprzestania dyskryminacji dzieci uczących się tego języka, przed niektórymi szkołami pojawiają się wyzwania z organizacją lekcji w nowym roku szkolnym.

 

Mniejszość Niemiecka przez ostatnie dwa lata apelowała przede wszystkim do ówczesnego ministra edukacji Przemysława Czarnka o przywrócenie 3 godzin nauczania języka mniejszości i traktowania tej społeczności jak pozostałe mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Skutkami tego ograniczenia nie zostały objęte ostatecznie tylko dzieci, ale też nauczyciele, którzy tego języka uczyli. Część nauczycieli, posiadając również kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów, pozostała w szkole, ale część została zmuszona do poszukiwania nowej pracy.

 

Brak nauczycieli

Aktualnie, jak podkreślają przedstawiciele mniejszości niemieckiej, dociera do nich coraz więcej informacji, że w szkołach, gdzie zredukowano ilość godzin języka, a w ślad za tym również ilość nauczycieli języka niemieckiego, dzisiaj pojawia się problem ze znalezieniem germanistów, którzy chcieliby się podjąć tego zadania. Ten fakt może pogłębić i tak już niemałe problemy kadrowe w placówkach szkolnych na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, podkreślał:  – Dzisiaj szkoły stoją przed wyzwaniem ponownej organizacji tego języka dla swoich uczniów. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom i radom gmin, które zdecydowały się finansować dodatkowe godziny języka niemieckiego. Te gminy są w komfortowej sytuacji, kontynuując nauczanie języka. W pozostałych szkołach będzie się to wiązać z zatrudnieniem nowych nauczycieli języka niemieckiego. Dla tych może być to spore wyzwanie, mając na uwadze trudności, z jakimi szkoły borykają się generalnie w kwestii zatrudnienia nowych nauczycieli. Tych po prostu brakuje.

 

Dr. Ryszard Ziaja und VdG-Vorsitzender Rafał Bartek. Foto: VdG

 

Oferta Uniwersytetu Opolskiego

Zdaniem Rafała Bartka możliwością rozwiązania problemów kadrowych jest skorzystanie z oferty Uniwersytetu Opolskiego. Przedstawiciel tamtejszej Germanistyki, dr Ryszard Ziaja, na konferencji prasowej stwierdził m.in.: – Uniwersytet Opolski oferuje od lat —
w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Germanistik — możliwość brania udziału
w zajęciach modułu nauczycielskiego. Ukończenie tego modułu daje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, składającej się zarówno z praktykujących nauczycieli, jak i naukowców zajmujących się badaniem edukacji mniejszościowej, przygotowujemy naszych studentów i studentki — jako jedyni w kraju — do nauczania języka niemieckiego zarówno jako języka obcego, jak
i języka mniejszości narodowej.

ru

 

Więcej o opolskiej Germanistyce znajdziesz TUTAJ

Show More